HUYỆN CHÂU ĐỨC: THÊM 04 XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

27/02/2024 - 14:30 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

HUYỆN CHÂU ĐỨC: THÊM 04 XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

Ngày 22/02/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành các Quyết định: 476/QĐ-UBND, 477/QĐ-UBND, 478/QĐ-UBND, 479/QĐ-UBND công nhận các xã: Bình Giã, Sơn Bình, Bình Trung, Xuân Sơn (huyện Châu Đức) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Uỷ ban nhân dân huyện Châu Đức có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã: Bình Giã, Sơn Bình, Bình Trung, Xuân Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; trong đó chú trọng các tiêu chí về sản xuất, cảnh quan - môi trường, an ninh trật tự xã hội để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Như vậy, sau 2 năm triển khai, đến nay 04 xã: Bình Giã, Sơn Bình, Bình Trung, Xuân Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025, nâng tổng số xã nông thôn mới nâng cao của huyện Châu Đức lên 11/14 xã (xã Kim Long phát triển thành thị trấn), hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2023 của địa phương.

            CTV: P. Thanh