HUYỆN CHÂU ĐỨC: THÀNH QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

25/05/2023 - 09:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Với 19 hộ tham gia canh tác trên diện tích 17.5ha, dự án trồng bí đỏ do Hội Nông dân huyện Châu Đức phối hợp với Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận được triển khai theo mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Nhờ đặc tính dễ trồng, thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh của bí đỏ, cộng thêm việc không tốn nhiều công lao động, sau hơn 03 tháng thực hiện, bà con nông dân huyện Châu Đức thu lãi khoảng 30-40 triệu đồng/ha, mô hình được đánh giá là hiệu quả, năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi.

Dự án trồng bí đỏ được UBND huyện hỗ trợ 50% (300 triệu đồng) giống, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Để nâng cao hiệu quả cây bí đỏ, Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bí đỏ; liên kết với các đơn vị thu mua, bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

Thời gian tới, huyện Châu Đức sẽ kêu gọi liên kết thêm với một số doanh nghiệp, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua, xuất khẩu bí đỏ nói riêng và các loại nông sản nói chung. Việc đưa cây bí đỏ vào gieo trồng vụ Đông Xuân đã giải quyết tình trạng bỏ hoang đất trống, từ đó hình hình các vùng sản xuất bí đỏ tập trung tại các địa phương trên địa bàn huyện, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác.

CTV P. Thanh