HUYỆN CHÂU ĐỨC THAM QUAN, HỌC TẬP MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TẠI MỘT SỐ TỈNH TÂY NGUYÊN

25/05/2023 - 09:10 | Xúc tiến thương mại

Vừa qua, UBND huyện Châu Đức đã tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp và các điểm trưng bày sản phẩm OCOP tại tỉnh Gia Lai và Dak Lak. Đoàn đã tìm hiểu hợp tác xã liên kết chuỗi, mô hình tưới tiết kiệm tại tỉnh Gia Lai; mô hình cây giống tại Viện nghiên cứu chuyển giao công nghệ cà phê Eakmat và tham quan cơ sở chế biến sản phẩm OCOP tại tỉnh Dak Lak.

Mục tiêu của chuyến đi là học tập việc triển khai các mô hình về sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã liên kết chuỗi nổi bật, quy trình chế biến, đăng ký và trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương nhằm đem về những kinh nghiệm quý báu để áp dụng và phát huy thế mạnh sẵn có, phát triển các sản phẩm phong phú, chủ lực của huyện Châu Đức như cà phê, bơ, ca cao…

Trong thời gian tới, huyện Châu Đức sẽ khảo sát và tìm địa điểm để trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp Châu Đức đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh, giúp người nông dân có thêm thu nhập từ các sản phẩm do chính tay mình làm ra.

CTV P. Thanh