HUYỆN CHÂU ĐỨC PHÊ DUYỆT MÔ HÌNH “HỖ TRỢ CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP ĐỐI VỚI CÂY RAU VÀ NẤM NĂM 2023”.

17/08/2023 - 07:58 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 16/8/2023, UBND huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 4863 phê duyệt mô hình “Hỗ trợ chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP đối với cây rau và nấm năm 2023”; triển khai tại các xã Bình Trung, Xuân Sơn, Suối Rao, Bình Ba, Xà Bang và thị trấn Ngãi Giao với 05 cơ sở/38 hộ cơ sở tham gia, diện tích được chứng nhận là 09 ha. Kinh phí thực hiện mô hình là 352.000.000 đồng, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100%. Trong đó: hỗ trợ tư vấn đào tạo, tập huấn và thiết lập hệ thống VietGAP là 100.000.000 đồng; hỗ trợ lấy mẫu phân tích theo yêu cầu VietGAP là 127.000.000 đồng và hỗ trợ đánh giá chứng nhận và cấp chứng nhận: 125.000.000 đồng. Thời gian triển khai là 4 tháng, từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2023.

Căn cứ thực hiện mô hình này là Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Sản phẩm trồng trọt chủ lực của tỉnh gồm: Lúa; Rau đậu các loại; Nấm các loại; Hoa, cây cảnh; Khoai mài; Nhãn xuồng; Mãng cầu ta; Bưởi da xanh; Thanh long; Sầu riêng; Bơ; Chuối; Hồ tiêu; Cacao; Cao su); - Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025.

 Chứng nhận VietGAP là điều kiện về chất lượng đảm bảo để những sản phẩm nông nghiệp thuận lợi trong việc liên kết đầu ra.Tuy nhiên để quản lý tốt các mô hình VietGAP, đáp ứng yêu cầu duy trì ổn định và ngày càng phát triển về chất lượng, số lượng sản phẩm trong thời gian tới, không chỉ riêng một mình cơ quan nhà nước có thể làm được mà rất cần sự chủ động từ phía các HTX, tổ hợp tác và nguời nông dân. Bởi chính sự chủ động của các bên tham gia, cùng với chủ trương hỗ trợ, vận động của chính quyền các cấp sẽ giúp cho ngành nông nghiệp của huyện Châu Đức nói riêng và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung phát triển bền vững.

CTV P. Thanh