Huyện Châu Đức phấn đấu đạt 10-15 sản phẩm Ocop trong năm 2023

12/10/2023 - 17:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chiếm nhiều ưu thế trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua huyện Châu Đức đã đẩy mạnh nâng tầm nông sản huyện nhà qua chương trình OCOP – “ Mỗi xã một sản phẩm”. Chương trình góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn tại địa phương, qua đó nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, gia tăng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng, khẳng định vị thế thị trường trong và ngoài tỉnh.

Với quyết tâm tiếp tục đưa các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của huyện nhà đến với chương trình OCOP, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình OCOP gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; khuyến khích các chủ thể chủ động mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển các sản  phẩm  lợi thế của địa phương gắn với quảng bá phát triển du lịch. Ngoài ra hỗ trợ tư vấn nâng cấp, hoàn thiện các sản phẩm hiện có, phát triển ý tưởng cho sản phẩm mới, khuyến khích các chủ thể phát triển đa dạng hóa sản phẩm theo tiêu chí OCOP gắn với củng cố hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định đối với từng lĩnh vực sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp quảng bá, xúc tiến thương mại, liên kết, khuyến khích đưa các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Mục tiêu của huyện phấn đấu đến hết năm 2023, huyện đạt thêm 10-15 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên, lũy kế đến hết năm 2023, huyện Châu Đức có trên 40 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên; phát triển thêm các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP có sản lượng cung ứng thường xuyên, ổn định, hiệu quả kinh tế, được kết nối liên kết tiêu thụ với các siêu thị, trung tâm thương mại; phấn đấu mở thêm 01 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP theo tiêu chí, quy định của Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn