Huyện Châu Đức: Kiểm tra đánh giá vùng trồng cây sầu riêng

11/01/2023 - 15:15 | An toàn thực phẩm

Ngày 04-05/01/2023 tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh được Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam nhận hồ sơ và đề nghị Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt. 05 mã vùng trồng sầu riêng đã đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc.

            Trong 02 ngày làm việc bằng hình thức trực tuyến, phía GACC đã kiểm tra việc đáp ứng các quy định tại Nghị định thư; Việc tuân thủ các quy định của Trung Quốc về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm; Phòng chống covid -19 và quy trình sản xuất sầu riêng... trước khi phê duyệt mã số đối với các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Châu Đức. Đối với các mã Liên Đức I, Liên Đức II, Liên Đức III, Liên Đức IV thuộc xã Xà Bang có diện tích đề nghị cấp mã vùng là 87,25 ha, sản lượng khoảng 2.181 tấn/năm; đối với mã hợp tác xã sâu riêng 9 Bê, thuộc xã Láng Lớn có diện tích 36,95 ha, , sản lượng khoảng 923 tấn/năm.

          Qua kiểm tra đánh giá 05 mã vùng trồng sầu riêng của Châu Đức được phía GACC đánh giá cao, mong rằng GACC đồng ý phê duyệt để sản phẩm sầu riêng của Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu được xuất khẩu sang Trung Quốc bằng chính ngạch./.

                                                                                                      Mây Hồng