Huyện Châu Đức: Giải ngân 1,5 tỷ đồng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho các dự án phát triển sản xuất

01/11/2023 - 12:35 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Vừa qua, để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức giải ngân 1,5 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho 03 dự án phát triển sản xuất trên địa bàn huyện

Các dự án được giải ngân gồm:

- Dự án chăm sóc cây hồ tiêu cho 10 hộ hội viên nông dân xã Sơn Bình với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND huyện.

- Dự án trồng và chăm sóc vườn hoa (phục vụ cho nhu cầu Tết Nguyên Đán Giáp Thìn) cho 08 hộ hội viên nông dân xã Bình Trung với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh.

- Dự án chăn nuôi bò thịt cho 10 hộ hội viên nông dân tại xã Xuân Sơn với số tiền 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh.

  CTV. Nguyễn Ngọc Linh (Hội Nông dân huyện Châu Đức)