Huyện Châu Đức được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

24/05/2022 - 15:43 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến nay huyện Châu Đức đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; quốc phòng và an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Với những kết quả đã đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định công nhận huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số số 500/QĐ-TTg ngày 22/4/2022.

Quá trình xây dựng Châu Đức đạt chuẩn huyện NTM

Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Châu Đức luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương, các Bộ, ngành chức năng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh. Có sự lãnh đạo nhất quán của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, chỉ đạo UBND huyện; các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng NTM và đặc biệt là sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 19.307 tỷ đồng, tăng 2,67 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 7.230 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,36%. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 6.053 tỷ đồng, tăng 2,72 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 2.225 tỷ đồng); giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng đạt 860 tỷ đồng, tăng 5 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 172 tỷ); giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 6.519 tỷ đồng, tăng 5,2 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 1.250 tỷ đồng).

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và ngành thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản là 51,3%; công nghiệp - xây dựng 21,5% và thương mại - dịch vụ 27,2%.

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện Châu Đức

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện nói chung và các xã nói riêng đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 15 xã liên tục tăng sau khi triển khai xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại 15 xã xây dựng nông thôn mới đạt 64,36 triệu đồng/người/năm, tăng 49,16 triệu đồng so với trung bình năm 2010 (năm huyện bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới).

Về phát triển sản xuất, huyện tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất; triển khai nhiều giải pháp để tăng năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực của huyện. Tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, triển khai các dự án, chương trình khuyến nông - khuyến ngư, hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích liên kết sản xuất - tiêu thụ, tạo chuyển biến tích cực trong nông nghiệp.

Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống khu dân cư: 100% đường giao thông nông thôn đạt chuẩn theo quy định đảm bảo kết nối từ trung tâm tới các xã; hệ thống thủy lợi sử dụng hiệu quả đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân; hạ tầng thương mại nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống điện, trường học được đầu tư đồng bộ: Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,96% (36.329/36.344 hộ).

May