Huyện Châu Đức: Ban hành kế hoạch phát triển ngành nghề nông nghiệp năm 2023

13/03/2023 - 09:21 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong năm 2022 do diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, cộng thêm xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu thụ toàn cầu, làm tăng giá xăng dầu, hàng tiêu dùng, các loại vật tư đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi..., gây ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn huyện. Nhằm giải quyết phần nào các khó khăn hiện nay, giúp người nông dân cải thiện chất lượng đời sống và nâng cao thu nhập UBND huyện Châu Đức đã ban hành kế hoạch cụ thể để phát triển lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

Về sản xuất: Mục tiêu cụ thể là tăng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) dự kiến đạt 6.122 tỷ đồng, tăng 10,04% so với năm 2022, trong đó: trồng trọt 3.393 tỷ đồng, tăng 10,67% so với năm 2022; chăn nuôi 2.616 tỷ đồng, tăng 9,32% so với năm 2022; thủy sản 112,8 tỷ đồng, tăng 8,25% so với năm 2022.

Về công tác xây dựng nông thôn mới: Trong năm 2023 có thêm 03 xã (Nghĩa Thành, Quảng Thành, Láng Lớn) hoàn thành được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của huyện là 07 xã; đồng thời phấn đấu trong năm 2023 có 01 xã (xã Suối Nghệ) hoàn thành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, lập hồ sơ trình tỉnh xét công nhận trong quý I/2024;  Phấn đấu có từ 10 đến 15 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên;  Phấn đấu thành lập mới ít nhất 02 hợp tác xã nông nghiệp; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp; Duy trì 100% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 85% số hộ được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (nước máy).


Sản phẩm OCOP 4 sao của Hợp tác xã Nông nghiệp CNC Bà Rịa - Vũng Tàu; xã Bình Ba, huyện Châu Đức


Ngoài một số chỉ tiêu nêu trên, Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp huyện Châu Đức còn đề ra các nhiệm vụ với lộ trình và thời gian cụ thể, áp dụng nhiều giải pháp như tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ nông nghiệp; tăng cường liên kết với doanh nghiệp; xúc tiến đầu tư, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ… với mục tiêu cuối cùng là phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển ngành nông nghiệp huyện nhà từng bước hiện đại, hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh với quy mô và tiêu chuẩn đáp ứng được nhu cầu của đa dạng nhiều thị trường khác nhau, nhất là đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị trường xuất khẩu.

                                                                                        CTV. PT