Huyện Châu Đức: 09 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

01/02/2024 - 14:19 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Sáng 31/1/2024, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định các nội dung, tiêu chí công nhận các xã: Sơn Bình, Bình Trung, Bình Giã, Xuân Sơn (huyện Châu Đức) đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các xã: Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị (huyện Châu Đức) và xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Châu Đức, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2021, 4 xã: Sơn Bình, Bình Trung, Bình Giã, Xuân Sơn bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Sau 2 năm triển khai, đến nay 4 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025. Đối với các xã: Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị (huyện Châu Đức) và xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao đã triển khai thực hiện bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu và đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025...

Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh tiến hành bỏ phiếu và 100% số phiếu đồng ý công nhận các xã: Sơn Bình, Bình Trung, Bình Giã, Xuân Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023; các xã: Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị (huyện Châu Đức) và xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Hội đồng thẩm định sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh trình UBND tỉnh xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu cho các xã.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn

CTV: P. Thanh st