Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

10/03/2022 - 08:16 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn có ý nghĩa trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 08/9/2021 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. 

Với chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của tiêu dùng Việt Nam năm 2022: “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới” tập trung thực hiện cao điểm trong tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 5 năm 2022 bằng các hình thức như:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu, nội dung tuyên truyền tại các chợ trên địa bàn tỉnh.

+ Tuyền truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, trên trang website của Sở Công thương, các sở, ban, ngành và các địa phương.

+ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương.

Để hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động triển khai phong trào đến các cơ quan, đơn vị trong Sở, nêu cao tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tấn Phước