Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa

11/06/2021 - 09:11 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 03/6/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh có ban hành công văn số 1598/SGTVT-QLVTPT&NL về hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Căn cứ các nội dung tại công văn số 1598/SGTVT-QLVTPT&NL. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết các quy định để chủ động trong hoạt động vận chuyển hàng hóa như sau:

I. Yêu cầu chung:

Đảm bảo các yêu cầu chung về phương tiện, người điều khiển phương tiện, hàng hóa, các thông tin cần cung cấp thực hiện đúng theo Công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 về việc hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa, cụ thể:

1. Về phương tiện:

- Phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại các văn bản quy phạm Pháp luật hiện hành;

- Phải được phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi hoạt động vận chuyển theo đúng quy định của Bộ Y tế.

2. Về lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe từ vùng có dịch: Phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

3. Về hàng hóa vận chuyển: Phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

4. Về thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải cần phải chuẩn bị: Phương án vận chuyển hàng hóa (số lượng phương tiện, hành trình, dự kiến điểm dừng nghỉ, ngày giờ phương tiện hoạt động,…); danh sách phương tiện, lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe (nếu có); các điểm/khu vực bốc xếp dỡ hàng hóa (vùng an toàn hoặc vùng dịch); thông tin về xét nghiệm và tiêm phòng cho lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa (nếu có); các nội dung khác có liên quan cần thiết vận chuyển.

II. Trình tự vận chuyển hàng hóa:

1. Vận chuyển hàng hóa từ vùng an toàn hoặc vùng khác đến vùng có dịch:

- Trước khi vận chuyển hàng hóa vào vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin quy định tại khoản 4, Mục I của Công văn này đến email, zalo hoặc đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải vùng dịch để được hỗ trợ;

- Trên cơ sở các thông tin đã gửi Sở Giao thông vận tải vùng dịch, đơn vị kinh doanh vận tải phải yêu cầu lái xe, người bốc xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy;

- Lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi đi vào vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế; mang theo giấy chứng nhận việc xét nghiệm hoặc giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh mình cấp.

2. Vận chuyển hàng hóa từ vùng có dịch đến các vùng khác hoặc vùng an toàn:

- Trước khi vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch đến vùng khác, đơn vị kinh doanh vận tải phải thông báo ngay các thông tin quy định tại khoản 4, Mục I của Công văn này đến email, zalo hoặc đường dây nóng của Sở Giao thông vận tải vùng dịch, Sở Giao thông vận tải nơi đến để được hỗ trợ;

- Yêu cầu đơn vị vận tải phải hướng dẫn lái xe, người xếp dỡ hàng hóa theo xe thực hiện ngay việc khai báo y tế trực tuyến hoặc khai báo y tế bằng giấy và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế;

- Lái xe, người xếp dỡ theo xe phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi đi từ vùng có dịch đến các địa phương khác theo quy định của Bộ Y tế; mang theo giấy chứng nhận việc xét nghiệm và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 (nếu có) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh mình cấp; ngoài ra phải thực hiện phun khử khuẩn phương tiện theo quy định.

III. Thông tin đường dây nóng:

Thông tin về địa chỉ email công vụ của Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn; Địa chỉ email Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái: phongqlvtptnl.brvt@gmail.com.

- Ông: Nguyễn Đỗ Hải Thuận - Phó Giám đốc Sở - Số điện thoại: 0909335959.

Ông: Dương Viết Tri - Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Số điện thoại 0903.734277.

Ông: Nguyễn Bá Lộc- Phó Chánh Thanh tra Sở - Số điện thoại 0913.863489.

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Nguyễn Bình