HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHANH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ BỘ CÔNG THƯƠNG

28/10/2021 - 07:51 | Xúc tiến thương mại

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng dầu thực vật, bánh có nhân các loại, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha hoặc doanh nghiệp có họat động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, ngày 18/10/2021, Bộ Công Thương có công văn số 6509/BCT-AP hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký nhanh theo một trong hai cách như sau:

- Cách 1: Đăng ký trực tiếp tại chuyên trang “Đăng ký doanh nghiệp” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn (chuyên trang sẽ được mở chính thức vào ngày 20 tháng 10 năm 2021; hoặc

- Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký về dịa chỉ email của Bộ Công Thương: dkdnBCT@moit.gov.vn

Đối với cách 2, Hồ sơ đăng ký gồm có:

(i) Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 (đính kèm);

(ii) Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

(iii) Bản scan Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận chất lượng sản xuất.

Thời hạn tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp với cả hai cách trên là đến hết ngày 29/12/2021.

Lưu ý: Thời hạn tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp là đến hết ngày 29/10/2021. Các doanh nghiệp sản xuất đăng ký sau ngày 31/10/2021 sẽ phải tuân thủ theo quy trình phức tạp hơn và phải cung cấp danh sách tới Tổng Cục Hải quan Trung Quốc trước ngày 31/12/2021.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo doanh nghiệp biết. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Đông Bắc Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ Thị trường châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương (điện thoại: (024) 2220 5428).

Xem hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm tại đây;

Xem lệnh số 248 tại đây;

Xem lệnh số 249 tại đây;

Phiếu đăng ký thông tin tại đây./.

Kim Khánh