Hướng dẫn công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu

30/06/2023 - 08:54 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu đóng vai trò quan trọng đối với xuất khẩu nông sản do đây là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Trong những năm qua, công tác thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và tăng kim ngạch xuất khẩu; đồng thời cũng góp phần định hướng người nông dân thực hành sản xuất chuyên nghiệp hơn, sản xuất theo tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường. Đặc biệt, việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu, bảo đảm chất lượng sản phẩm trồng trọt, truy xuất nguồn gốc và thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi tư duy, nâng cao nhận thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, bền vững và trách nhiệm. Việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thuận lợi và minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà nhập khẩu.

 Đến nay, công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được rất nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Để công tác thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu đi vào nề nếp trên nguyên tắc tạo sự chủ động tối đa cho địa phương, ngày 23/3/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 1776/BNN-BVTV về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Đồng thời ngày 23/6/2023 Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 1624/BVTV-HTQT về hướng dẫn công tác cấp và quản lý MSVT, CSĐG nông sản xuất khẩu để các địa phương tham khảo triển khai (Chi tiết xem trên wbesite cục trồng trọt và vảo vệ thực vật  tạiđây).

Bộ tài liệu này cung cấp các hướng dẫn về mặt kỹ thuật mang tính khái quát định hướng để triển khai có hiệu quả công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương theo nguyên tắc tuân thủ triệt để các quy định của nước nhập khẩu.

                                                                             Thanh Hiền TTBVTV