Hướng dẫn cấp giấy đường cho các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16

20/09/2021 - 13:59 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 20/9, Công an tỉnh đã triển khai hướng dẫn cụ thể hình thức, quy trình đăng ký, cấp, quản lý, kiểm tra “Giấy đi đường” đối với các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 trong phạm vi toàn tỉnh.

Hình thức cấp “Giấy đi đường”: Cấp trực tuyến qua mạng Internet, thông qua mẫu QR- Code cho từng cá nhân sau khi đăng ký và được duyệt cấp qua website: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn.

Cơ quan, đơn vị được cấp giấy đi đường: Đối với cấp tỉnh: Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); Đối với cấp huyện: Công an huyện, thị xã, thành phố; Đối với cấp xã: Công an các xã, phường, thị trấn.

Cơ quan, đơn vị đăng ký và người thuộc diện cấp “Giấy đi đường”: Cơ quan, đơn vị đề xuất, các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh; Cơ quan quản lý nhà nước Trung ương đóng tại địa phương; Các cơ quan báo chí, truyền thông: lập danh sách đăng ký cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF) và gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) qua địa chỉ email (phụ lục đính kèm).

Các phòng, ban, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc các huyện, thị xã, thành phố: lập danh sách đăng ký cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan/đơn vị (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF) và gửi về Công an huyện, thị xã, thành phố (qua Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội) qua địa chỉ email (phụ lục đính kèm).

Ban Quản lý Khu công nghiệp lập danh sách người lao động của các Doanh nghiệp thuộc các Khu công nghiệp (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF) gửi về Công an huyện, thị xã, thành phố nơi có Khu Công nghiệp (qua Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội) qua địa chỉ email (phụ lục đính kèm).

Các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (ngoài khu công nghiệp) được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 (trừ các trường hợp thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường, 2 điểm đến”) lập danh sách (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF), căn cứ tính chất công việc và địa bàn di chuyển gửi về Công an huyện, thị xã, thành phố hoặc Công an xã, phường, thị trấn (nơi đặt trụ sở cơ quan, doanh nghiệp qua địa chỉ email (phụ lục đính kèm).

UBND các phường, xã, thị trấn: rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những người thuộc diện được ra đường do cấp xã quản lý (theo mẫu gửi kèm, ký, đóng dấu, scan file PDF) và gửi về công an xã, phường, thị trấn qua địa chỉ email (phụ lục đính kèm).

Đối với người dân và các diện còn lại giao cho lực lượng công an xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường trong phạm vi địa bàn quản lý.

Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị đề xuất Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đề xuất có trách nhiệm xét duyệt, lập danh sách đăng ký cấp “Giấy đi đường” gửi cho cơ quan công an được phân cấp; Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các diện đối tượng do đơn vị quản lý tự đăng ký, khai báo ngay “Giấy đi đường” qua website: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn và thực hiện di chuyển theo đúng “điểm đi, tuyến đường đi, điểm đến và thời gian” trong “Giấy đi đường” được cấp. 

Người thuộc diện được cấp “Giấy đi đường” Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp (từ tỉnh đến xã) và các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu; Cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh; Người lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16; Cá nhân có nhu cầu cấp thiết ra đường xét thấy cần được cấp giấy.

Trách nhiệm của người được cấp giấy đi đường phải tự khai báo đầy đủ thông tin tại website: https://giaydiduong.bariavungtau.gov.vn để được cấp QR-Code; Đảm bảo thực hiện 5K và các quy định phòng, chống dịch COVID-19 khác theo khuyến cáo của cơ quan Y tế khi ra ngoài đường và thực hiện khai báo y tế theo quy định; Tự quản lý QR-Code, chỉ xuất trình cho lực lượng kiểm tra, không cho người khác mượn, sử dụng “Giấy đi đường” (mã QR-Code). Đảm bảo thực hiện đúng “điểm đi, tuyến đường đi, điểm đến và thời gian” trong “Giấy đi đường” được cấp; Mang theo các loại giấy tờ cá nhân sau: căn cước công dân (hoặc CMND), hoặc giấy tờ khác có hình ảnh đóng giáp lai (như giấy phép lái xe,...). Trong trường hợp các cá nhân đã tích hợp CCCD/CMND trên phần mềm đăng ký Giấy đi đường thì không phải xuất trình CCCD/CMND khi kiểm tra.

Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi lưu thông: Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bao gồm: lực lượng vũ trang, y tế, các lực lượng khác được huy động theo quy định của các cấp thẩm quyền; phải có giấy xác nhận của thủ trưởng các đơn vị quản lý và cho phép di chuyển theo cung đường từ nhà tới cơ quan, đơn vị, đến nơi thực hiện nhiệm vụ, giấy CMND hoặc CCCD, mặc đồng phục (nếu có).

 Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc: Trường hợp cấp cứu, người khám bệnh theo lịch hẹn của bệnh viện; Trường hợp đi tiêm vắc-xin và xét nghiệm COVI-19; Người xuất viện về thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế;  Cá nhân mang theo giấy tờ cần thiết để chứng minh, kèm theo CMND hoặc CCCD.

Cá nhân đến Viện kiểm sát, Tòa án, Công an theo giấy triệu tập, mời làm việc phải mang theo giấy tờ liên quan, CMND hoặc CCCD khi lưu thông; Các lực lượng chức năng tham gia phòng, chống, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy.

Cá nhân đi sân bay theo vé, đi phỏng vấn, làm việc với các cơ quan lãnh sự quán mang theo giấy tờ chứng minh việc chấp thuận của UBND cấp xã cho phép đi sân bay theo vé, giấy hẹn của cơ quan ngoại giao làm việc, kèm theo CMND hoặc CCCD và Giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Phạm vi áp dụng, thời gian thực hiện:  “Giấy đi đường” áp dụng đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16 trên địa bàn tỉnh gồm: TP. Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và huyện Long Điền. Trong đó, “Giấy đi đường” do Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Công an huyện, thị xã, thành phố cấp có giá trị đi lại trong phạm vi địa bàn tỉnh. “Giấy đi đường” do Công an xã, phường, thị trấn cấp, có giá trị đi lại giữa các xã, phường, thị trấn trong cùng 1 huyện, thị xã, thành phố.

Đối với hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia, người từ vùng có dịch hoặc đi qua vùng dịch từ tỉnh, thành phố khác vào tỉnh BR-VT trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo quy định hiện hành của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Đối với bệnh nhân chuyển đi ra ngoài tỉnh và đi từ ngoài tỉnh vào tỉnh BR-VT trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/9/2021. (Trong thời gian chuyển đổi, chờ cấp mới giấy đi đường, các giấy tờ đã được cấp còn hạn và hợp lệ được sử dụng để di chuyển đến 0 giờ  ngày 23/9/2021).

Kiểm tra giấy đi đường: Các lực lượng được kiểm tra giấy đi đường dùng điện thoại thông minh (Smartphone) thông qua ứng dụng quét mã QR-Code hoặc Camera chuyên dụng để quét, kiểm tra thông tin của từng người thông qua QR-Code.

Lực lượng được giao kiểm tra “Giấy đi đường”: Các lực lượng chức năng thuộc Tổ đảm bảo ANTT và các chốt kiểm soát trên địa bàn; Lực lượng Công an cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; Các chốt bảo vệ khu phong tỏa, cách ly và bảo vệ vùng xanh; Lực lượng bảo vệ ANTT và phòng, chống dịch tại các trụ sở cơ quan các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể (kiểm tra tại cổng ra vào).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Công an tỉnh (qua các số điện thoại của cơ quan Công an nơi cấp Giấy đi đường tại phụ lục kèm theo; đối với kỹ thuật phần mềm liên hệ qua gmail: cntt.pv01.brvt@gmail.com hoặc SĐT: 069.3545103) để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện.

Hướng dẫn về việc cấp, quản lý giấy đi đường đối với các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trong phạm vi tỉnh BR-VT

Nguyễn Bình