Hướng dẫn biểu mẫu thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND cho các địa phương tại TP. Bà Rịa

06/03/2023 - 10:19 | Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 10/12/2021 quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khuôn khổ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND năm 2023, trong 2 ngày (02 và 03/3/2023), Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa tổ chức tập huấn hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện thống kê các cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Đối tượng tham gia tập huấn là các bộ phụ trách nông nghiệp và tổ trưởng các tổ dân cư trên địa bàn các phường, xã.

Theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND, khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa, bao gồm các phường Kim Dinh, Long Hương, Long Toàn, Long Tâm, Phước Nguyên, Phước Trung, Phước Hưng, Phước Hiệp; các công trình công cộng, khu trung tâm xã, khu chức năng khác trên địa bàn xã được cấp thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại địa bàn các xã Hòa Long, Long Phước và Tân Hưng.

Dự kiến ngay trong quý I năm 2023 các địa phương trong thành phố Bà Rịa sẽ hoàn thành việc thống kê các cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi và xây dựng lộ trình, phấn đấu trong năm 2023 sẽ thực hiện chấm dứt, di dời 50% các cơ sở chăn nuôi trong vùng không được phép chăn nuôi.

Được biết, việc ban hành Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực thi đúng quy định của Luật Chăn nuôi và thông qua việc triển khai thực hiện sẽ cơ cấu, bố trí, sắp xếp lại khu vực chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nội thành, nội thị, khu dân cư do hoạt động chăn nuôi gây ra qua đó sẽ góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ổn định và phát triển ngành chăn nuôi bền vững theo đúng chủ trương, định hướng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Thịnh Đức Minh

Chi cục Chăn nuôi và Thú y