Hội thảo truyền thông bảo vệ môi trường lĩnh vực ngành nghề nông thôn

31/10/2022 - 14:06 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với công ty Sao Mai đồng tổ chức Hội thảo truyền thông bảo vệ môi trường lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Thúc Tiên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – chủ trì hội nghị, ngoài ra còn sự góp mặt các thành viên đại diện cho các sở: Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường, Du lịch; Thông tin và truyền thông; Công thương; cơ quan quản lý nhà nước các cấp; và các danh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ngành nghề nông thôn. Từ đó, đề xuất các giải pháp, mô hình quản lý,  sản xuất phù hợp, thân thiện với môi trường, khắc phục, cải thiện  tình trạng ô nhiễm, nâng cao cuộc sống của người dân.

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Thúc Tiên – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã và đang tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn cũng như cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển bền vững.

Thông qua hội thảo, các doanh nghiệp, các hợp tác xã và cơ quan quản lý có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ về các chủ đề như: Một số giải pháp trong việc thu gom, xử lý bao vỏ thuốc bảo vệ thực vật; các phụ phẩm thải gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất, chế biến; bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt; công tác tham gia bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại và bền vững; công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm cho sản phẩm thủy sản  xuất khẩu; thực trạng xử lý môi trường trong sản xuất;

Đồng thời cũng xem xét, hạn chế hoặc không khuyến khích phát triển một số ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, một số hoạt động cần nghiêm cấm triệt để nếu không sẽ tác động, ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Ngoài ra cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, nghiên cứu, xây dựng các quy trình, biện pháp triển khai xử lý ô nhiễm theo quy định.

Sau khi nghe lắng nghe chia sẻ, đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ quan, đơn vị quản lý có liên quan, ông Hồ Thúc Tiên, chủ trì hội nghị kết luận như sau: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian tới cần thực hiện nhất quán quan điểm sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường, tuyệt đối không hy sinh lợi ích môi trường để đạt lợi ích kinh tế trước mắt.

Lài Nguyễn - CCPTNT