Hội thảo giải pháp phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn

02/12/2022 - 10:57 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Tuyên Quang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo giải pháp phát triển sản phẩm OCOP và du lịch nông thôn trong thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tham dự Hội nghị, lãnh đạo trung ương là đồng chí Lê Minh Hoan, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, đại sứ nước Cộng hòa Ireland tại Việt Nam, đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam, lãnh đạo Sở, ban ngành Tỉnh Tuyên Quang cùng Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 43 tỉnh thành trên cả nước.

Sau 04 năm triển khai thực hiện, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có những tác động tích cực, rõ nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển đổi từ nông nghiệp sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị. Tính đến nay, 63/63 tỉnh thành đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cả nước. Cả nước hiện đã có 8.565 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, hơn 4.392 chủ thể OCOP có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.

Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện nay đã có 50 sản phẩm đặc trưng của các địa phương được gắn từ 3 - 4 sao và các sản phẩm có tiềm năng OCOP; trong đó có 21 sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận, 29 sản phẩm đang được hội đồng đánh giá OCOP cấp tỉnh trình UBND tỉnh công nhận; 16 sản phẩm đã được công nhận OCOP 4 sao, và sản phẩm tiềm năng 5 sao đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thì cũng tồn tại những khó khăn: Số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, thiếu sự chủ động của các chủ thể khi tham gia vào Chương trình, chưa tập trung đến các giải pháp về chuẩn hóa chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại còn rời rạc, manh mún, thiếu đồng bộ.

Cũng tại Hội thảo, đại biểu các tỉnh, thành phố đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình OCOP gắn với du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị để phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, các điểm du lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch làng nghề,…

Kết luận tại buổi Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đưa ra các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025; trong đó chú trọng công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy cho các chủ thể; tập trung phát triển các sản phẩm đặc sản mang tính đặc trưng của từng địa phương, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa; hình thành sản phẩm tích hợp; liên kết các sản phẩm tạo sự đa dạng và nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển sản phẩm gắn với lợi thế và điều kiện sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt sản phẩm làng nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn. Bên cạnh đó các địa phương cần tập trung xây dựng các điểm đến, các sản phẩm du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa bản địa, đa dạng hóa các sự kiện, lễ hội, diễn đàn để giới thiệu và kết nối cung – cầu du lịch nông nghiệp, phát triển mở rộng mô hình Homestay thành Village stay, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới  thiệu sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn./.

Lài Nguyễn - CCPTNT