Hội Nông dân với hoạt động liên kết với các doanh nghiệp, Công ty sản xuất, kinh doanh có uy tín để tập hợp hội viên nông dân ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nông nghiệp

06/02/2023 - 11:00 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Trong những năm qua, Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020"; Chương trình phối hợp ngày 05/3/2020 giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, HTX sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chi hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới , đô thị văn minh”, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì việc liên kết sản xuất bền vững giữa các hộ dân và doanh nghiệp để nâng cao thu nhập là hết sức cần thiết.

việc liên kết với các Doanh nghiệp, Công ty sản xuất, kinh doanh có uy tín để tập hợp hội viên nông dân ký HĐ bao tiêu sản phẩm đã được Hội Nông dân các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể:

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh xác định nếu người nông dân không tham gia vào tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hàng hóa thì mãi mãi sản xuất nông nghiệp địa phương vẫn chỉ là sản xuất nhỏ l manh mún. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh luôn coi việc liên kết với các Doanh nghiệp, Công ty sản xuất, kinh doanh có uy tín để tập hợp hội viên nông dân ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm là hoạt động hoàn toàn đúng hướng. Và hợp tác xã là kênh huy động các nguồn lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa có quy mô; tăng cường đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa rất lớn.


Ảnh: Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, Hội Nông dân huyện và HND xã Xà Bang tại mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm Cacao của anh Trịnh Văn Thành xã Xà Bang, huyện Châu Đức tỉnh BR-VT.Với nhận thức đó, để giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo hướng phát triển kinh tế tập thể. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt, thiết thực khuyến khích các hộ nông dân chủ động liên kết thành các tổ hợp tác, Hợp tác xã như:

+ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành chuyên môn, doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, phổ biến sâu rộng Luật HTX; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội vận động triển khai xây dựng, phát triển các THT, câu lạc bộ ngành nghề và HTX,  ký kết với các doanh nghiệp để liên kết sản xuất nâng cao giá trị hàng hóa.

+ Các cấp Hội trong trỉnh đã tích cực chủ động tìm kiếm các công ty doanh nghiệp, giúp các tổ hợp tác hợp tác xã xây dựng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tập hợp nông dân cùng sản xuất hàng hóa theo yêu cầu vế chất lượng, sản lượng hàng hóa của doanh nghiệp; hướng dẫn người dân tổ chức sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật; đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ  sản phẩm với doanh nghiệp. Đến nay, Hội nông dân các cấp đã phối hợp các doanh nghiệp thực hiện nhiều mô hình liên kết sản xuất điển hình như:

* Tập đoàn Lộc Trời liên kết nông dân Bà Rịa Vũng Tàu sản xuất và tiêu thụ trên diện tích hơn 260 ha và cam kết thu mua 100% sản phẩm của nông dân. Và nông dân được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật chăm sóc cây lúa và thu mua cao hơn giá thị trường từ 100 đồng đến 200 đồng/kg lúa.

* Đối với cây hồ tiêu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Harris Freeman Việt Nam đã triển khai dự án "Phát triển hồ tiêu bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022" tại huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với 821 hộ trồng hồ tiêu, trên tổng diện tích 820 ha.

* Đối với các loại rau, Công ty cổ phần 4K Farm đã liên kết với các hộ dân trên địa bàn các huyện Châu Đức, Đất Đỏ và thị xã Phú Mỹ để đầu tư, xây dựng 217 nhà màng, với diện tích 21,7 ha, hợp đồng bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra cho các hộ sản xuất này với giá cố định, giúp người dân ổn định thị trường, yên tâm sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao.

Hội Nông dân các cấp trong tỉnh thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân thành lập các các hợp tác xã, tổ hợp tác và hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác ký kết doanh nghiệp sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đã được hội viên nông dân hưởng ứng tham gia nhằm góp phần phát triển những sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đặc biệt là những sản phẩm Cây ca cao trước đây nông dân tự sản xuất, Hội Nông dân đã vận động xây mô hình sản xuất, chế biến nâng cao chuỗi giá trị từ sản phẩm Ca cao gắn với xây dựng Chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp và được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ cacao Thành Đạt tại huyện Châu Đức thực hiện hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ với diện tích 91ha, hộ trợ tư vấn kỹ thuật và bao tiêu 100% sản phẩm của nông dân. Toàn bộ diện tích này sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ Nhật Bản và sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Nhìn chung, với tinh thần  “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững” của tập thể Hội Nông dân tỉnh.  Chúng ta có quyền tin tưởng rằng trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho hội viên nông dân, giảm tỷ lệ hộ nông dân nghèo, tăng tỷ lệ hộ nông dân khá và giàu ngày càng nhiều.

CTV Lê Mai