HỘI NÔNG DÂN TÌNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Tổ chức tấp huấn ứng dụng công nghệ vào hoạt động khuyến nông.

24/04/2023 - 09:12 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 21 tháng 04 năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm thông tin - Ứng dụng KH&CN, Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh BR-VT, tổ chức mở lớp tập huấn chuyên đế “Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới”.

          Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo HND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở KH&CN và gần 200 học viên là các HTX, THT, các trang trại, các hộ sản xuất nông nghiệp, nông dân đang ứng dụng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái của huyện Châu Đức và thành phố Bà Rịa...

          Tại lớp tập huấn các học viên được Tiến sĩ Nguyễn Văn Bắc – Phó trưởng Văn phòng Thường trực Nam Bộ - Trung tâm khuyến nông Quốc gia, truyền đạt những kiến thức bổ ích như: Ứng dụng tiến bộ kỷ thuật mới trong chăn nuôi; kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm đầu vào cho ngành chăn nuội và trồng trọt…

          Hi vọng rằng những kiến thức này sẻ được áp dụng vào thực tế, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; tổ chức liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mang tính bền vững, ổn định góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, giai đoạn 2021-2025./.

            Mây Hồng