HỘI NÔNG DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THỰC HIỆN 03 ĐỀ ÁN TRỌNG ĐIỂM GIÚP NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP KHỞI SẮC

25/09/2023 - 16:29 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Với việc triển khai và hoàn thành 3 Đề án trọng điểm đặt ra tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã góp phần khởi sắc tình hình nông dân, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 3 Đề án trọng điểm của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là: Đề án số 04 về "Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp"; Đề án số 05 về "Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông nghiệp" và Đề án số 06 về "Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân" trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2023.

Phó chủ tịch Hội Nông dân Bà Rịa Vũng Tàu – ông Trần Văn Mảng cho biết, công tác triển khai thực hiện 3 Đề án đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh; các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện.

"Các cấp Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã tích cực chủ động, sáng tạo linh hoạt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng Đề án", ông Mảng chia sẻ.

Kết quả, với Đề án "Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp", trong giai đoạn 2019 – 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 416 buổi tuyên truyền ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho hơn 27.000 lượt hội viên nông dân tham dự và tổ chức 32 chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong tỉnh và ngoài tỉnh. 

Hội Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp cùng Sở NNPTNT tỉnh tổ chức 21 lớp tập huấn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho 1.827 lượt hội viên nông dân tham dự; phối hợp Sở KH&CN tổ chức 48 buổi tập huấn cho 4.416 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao nhận thức về ứng dụng KH&CN trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị cho 200 hội viên nông dân tiên tiến, xuất sắc, các chủ trang trại, tổ kinh tế hợp tác, các hợp tác xã"…


                                                                                                 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mai Minh Quang thăm mô hình sản xuất của nông dân


Từ việc phối hợp cùng các sở, ban ngành thực hiện phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến nay trên địa bàn tỉnh có 439 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích 5.627 ha. Các công nghệ được áp dụng, gồm: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước kết hợp điều tiết dinh dưỡng tự động, công nghệ thủy canh,...

Trong chăn nuôi, hiện tỉnh có 132 trang trại ứng dụng các công nghệ, như: Trang trại thiết kế hệ thống chuồng lạnh, sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sử dụng giống bố mẹ nhập ngoại.

Trong lĩnh vực thủy sản, tỉnh có 21 cơ sở nuôi thủy sản áp dụng công nghệ sản xuất, gồm: Nuôi trong ao đất hay hồ tròn có lót bạt trong nhà màng, công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh…

Về Đề án "Nâng cao năng lực cho nông dân phát triển du lịch nông nghiệp", từ năm 2021 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp Sở Du lịch tỉnh, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng trong việc tham gia tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, tổ chức 5 chuyến học tập kinh nghiệm các mô hình nông dân sản xuất nông nghiệp kết hợp làm du lịch sinh thái tại các tỉnh cho 261 cán bộ, hội viên nông dân; xây dựng nhiều nhiều mô hình điểm về du lịch nông thôn tại địa phương, như: Nông trại Green farm (xã Láng Lớn), HTX thuỷ sản Suối Giàu (xã Suối Rao), Binon Cacao (xã Xà Bang), điểm dừng chân Đồi Cừu (xã Suối Rao) của huyện Châu Đức; Mô hình du lịch Ao sen Trúc Quỳnh (xã Phước Tân),…

Với Đề án "Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hội viên nông dân", trong 4 năm 2019 – 2022, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 34 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 804 hội viên nông dân tham gia ở các huyện. Thực hiện 21 mô hình khuyến nông cho 200 hộ hội viên nông dân nghèo trên địa bàn…

Hội Nông dân Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao

Về sự thực hiện thành công 3 Đề án theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mai Minh Quang nhận xét, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy, sự quan tâm của UBND tỉnh và sự phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng các cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện đến hội viên, nông dân.

Đặc biệt, ông Quang nhấn mạnh, đó là sự cần cù, chịu khó, đề cao tinh thần học hỏi, mạnh dạn đổi mới trong phát triển sản xuất của hội viên, nông dân. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực chủ động, sáng tạo linh hoạt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng Đề án.

Tuy nhiên, ông Quang cũng cho rằng, vẫn còn những khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối; chưa kiểm soát tốt giá cả vật tư đầu vào; sản xuất không đủ bù đắp chi phí; việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến nay chưa thật sự trở thành phong trào mạnh, quy mô sản xuất còn nhỏ, lẻ…

Dù vậy, ông Quang cho biết, Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án số 04-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về Phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn 2025.

CTV P. Thanh st (nguồn: danviet.vn)