Hội Nông dân thị trấn Long Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động hỗ trợ nông dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

06/12/2021 - 11:24 | Xúc tiến thương mại

Trong những tháng cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị trấn vẫn đang còn hiện hữu và có chiều hướng diễn biến rất phức tạp, Hội Nông dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội viên, nông dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành tốt các quy định của chính quyền các cấp các công văn, kế hoạch thực hiện của Hội nông dân huyện về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời triển khai đến các chi hội trực thuộc tiếp tục vận động các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ cho các hội viên, nông dân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện kế hoạch số 111-KH/HNDH, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Hội Nông dân huyện Long Điền về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Qua triển khai thực hiện, trong tháng 11/2021 vừa qua, cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng và có những đóng góp thiết thực bằng nhiều việc làm rất cụ thể. Tiêu biểu nhất là 02 chi hội Hải Bình, Hải Hà 1 đã tích cực tham gia vận động 170 suất quà lương thực, thực phẩm trao tặng cho 170 hộ gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid- 19.

Ngoài ra, BCH Chi hội nông dân khu phố Hải Bình còn tổ chức đến tận nhà các cháu học sinh trao 45 suất quà cho học sinh là con em nông dân tổng số tiền 6.150.000 đồng trong dịp năm học 2021 -2022.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị trấn thường xuyên động viên cán bộ hội viên, nông dân nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn với phương châm vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nông dân một cách tốt nhất thông qua các việc làm thiết thực trong phong trào “nông dân giúp nông dân” và “không để ai bị bỏ lại phía sau” của Hội.

Qua những kết quả ban đầu đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch số 111-KH/HNDH của Hội Nông dân huyện Long Điền, Hội Nông dân thị trấn Long Hải tiếp tục kêu gọi cán bộ hội viên, nông dân trên địa bàn tiếp tục chung sức, đồng lòng, chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 của Nhà nước, góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân ở địa phương.

Phạm Tấn Kiệt – PCT Hội Nông dân thị trấn Long Hải