Hội Nông dân huyện Châu Đức với những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác hội và phong trào nông dân năm 2021

06/12/2021 - 13:49 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong năm qua, mặc dù phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian dài, nhưng các cấp Hội Nông dân trong huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021, cụ thể:

* Đối với công tác xây dựng Hội: Trong năm qua, thông qua hình thức tổ chức sinh hoạt Hội và mạng Zalo, các cấp Hội đã tổ chức được 318 buổi học tập tuyên truyền cho 12.929 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và Hội cấp trên. Tham gia tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: đưa tin trên truyền hình với tổng số 24 tin được phát sóng, đưa  tin  đăng báo với tổng số 37 tin được đăng và tham gia  xây dựng bản tin nội bộ của Hội Nông dân tỉnh  với tổng số 65 tin được đăng. Tổ chức tốt Hội thao nông dân cấp huyện  lần thứ XXI.

* Thực hiện các phong trào nông dân:

- Phong trào nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững: Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục thực hiện chương trình ủy thác cho nông dân nghèo, khó khăn vay với tổng dư nợ: 269,879 tỷ đồng cho 6.469 hộ vay. Ký kết chương trình phối hợp với công ty TNHH-DVSX Ca cao Thành Đạt giai đoạn 2021-2023 về xây dựng mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm ca cao của nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức, hỗ trợ 9.000 cây giống ca cao cho các hộ đăng ký tham gia chương trình.

- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới: có 13.001 đạt gia đình nông dân văn hóa, đạt tỉ lệ 99,52% so với tổng số hộ đăng ký; các cấp Hội đã vận động được 131,95 triệu đồng để tặng quà cho 445 con em nông dân nghèo nhân các  dịp khai giảng, tổng kết năm học; tích cực vận động CB, HV, ND tự nguyện 28.470 m2 đất , đóng góp số tiền: 1,80 triệu đồng, cùng 125 ngày công lao động để làm mới và sửa chửa 54 km,  đường giao thông nông thôn sửa chữa, kiên cố 10 km kênh mương...trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức bàn giao 70 thùng chứa rác cho xã Xà Bang (Do Trung ương Hội đầu tư) để thực hiện dự án “Mô hình Hội Nông dân chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng nông thôn văn minh hiện đại” tại xã Xà Bang; mô hình thùng rác thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại xã Xà Bang; mô hình đường hoa nông thôn…

- Phong trào nông dân tham gia đảm bảo Quốc phòng-An ninh: Các cấp Hội thường xuyên làm tốt công tác phối hợp liên tịch với Công an, Quân sự để vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm, thực hiện tốt đề án 4 giảm.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021, qua kiểm tra, đánh giá của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện Châu Đức tiếp tục giử vững danh hiệu đơn vị vững mạnh và xếp thứ nhất trong phong trào thi đua của Hội Nông dân tỉnh.

                                                                                   Nguyễn Ngọc Linh