Hội Nông dân huyện Châu Đức: Trang bị kiến thức về sản xuất nông nghiệp kết hợp làm du lịch sinh thái

25/06/2024 - 13:07 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân về du lịch sinh thái; hướng dẫn nông dân tham gia làm dịch vụ du lịch góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn, phát triển bền vững, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân; hình thành nhóm liên kết sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm, tạo tiền thu hút du lịch để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả trên mỗi đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp; hình thành mô hình mẫu về sản phẩm nông nghiệp kết hợp với du lịch, hướng tới nhân rộng, phát triển trong toàn huyện.

Vào chiều ngày 18/6/2024 vừa qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp làm du lịch sinh thái cho 100 học viên là  hội viên, nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tham gia làm dịch vụ du lịch và có mong muốn làm du lịch, cán bộ chi hội để nắm bắt nội dung tập huấn làm công tác tuyên truyền.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Thạc sỹ Nguyễn Viết Đức, Phó trưởng khoa Lữ hành, Hướng dẫn du lịch - Trường Cao đẳng du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu truyền đạt các nội dung về:

- Kỹ năng làm du lịch, gồm: cách đón tiếp du khách; tổ chức hướng dẫn khách tham quan; phương pháp thuyết trình; tổ chức phục vụ tại gia; tô chức vận chuyên du khách; quản lý phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn.

- Kỹ năng chuyên biệt, gồm: sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ; làm nghề thủ công phục vụ du khách, khách tham quan mua sắm; biểu diễn văn hóa dân gian; hướng dẫn khách tham quan, tham gia các hoạt động trang trại; các kiến thức, k năng liên quan trong việc tham gia tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái gắn với sn xuất nông nghiệp ở địa phương.

                 NGUYỄN NGỌC LINH (HND huyện Châu Đức)