HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ

18/08/2023 - 08:32 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 512-KH/HNDT ngày 13/6/2023 của Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc: phối hợp với công ty Trang Linh xây dựng mô hình điểm trình diễn, cung ứng phân bón hữu cơ cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Vào ngày 15/8/2023 vừa qua, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã phối hợp với công ty phân bón Trang Linh tổ chức buổi Hội thảo giới thiệu về quy trình sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ của công ty Trang Linh cho 28 hộ được chọn xây dựng các điểm trình diễn cây trồng chủ lực của địa phương.

Sau buổi Hội thảo, công ty Trang Linh đã hỗ trợ 15.000kg phân bón hữu cơ cho các hộ để thực hiện các mô hình điểm trình diễn về sử dụng phân bón cho cây trồng; cụ thể:

- Mô hình trồng rau an toàn: gồm 04 hộ (tại xã Suối Rao), số lượng phân bón hỗ trợ là 2.000kg, mỗi hộ được hỗ trợ 500 kg phân dạng bột.

- Mô hình trồng cây hồ tiêu: gồm 15 hộ (tại xã Quảng Thành, Bàu Chinh, Sơn Bình), số lượng phân bón hỗ trợ là 6.000 kg , mỗi hộ được hỗ trợ 400 kg phân dạng viên nén.

- Mô hình trồng cây bơ: gồm 08 hộ (tại xã Xà Bang, Láng Lớn), số lượng phân bón hỗ trợ là 4.000 kg, mỗi hộ được hỗ trợ 500 kg phân dạng viên nén.

- Mô hình trồng cây sầu riêng: gồm 06 hộ (tại xã Kim Long, Láng Lớn), số lượng phân bón hỗ trợ là 3.000 kg, mỗi hộ được hỗ trợ 500 kg phân dạng viên nén.

Sau khi kết thúc thời gian trình diễn, phía công ty Trang Linh sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả và thực hiện cung ứng phân bón hữu cơ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện theo hình thức trả chậm giai đoạn 2023-2025, đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của nông dân.

 

                                                                 CTV Nguyễn Ngọc Linh

                                                                            (HND huyện Châu Đức