HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC MỞ LỚP TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

01/10/2023 - 13:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm tuyên truyền vận động nông dân tham gia sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị và chuyển đối số trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Sáng ngày 27/9/2023, Hội Nông dân huyện Châu Đức phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở lớp tuyên truyền kiến thức về sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa năm 2023. Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên là cộng tác viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Trưởng phòng Phát triển nông- Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu truyền đạt các nội dung:

-Tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm nghiệp, thủy hải sản đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn. Hỗ trợ nông dân kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn/agri-postmait.vn và hệ thống các điểm bán hàng của tỉnh.

-Tuyên truyền các gói sản phẩm, dịch vụ với cơ chế un đãi cho các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân, các chi/tố hội. Triển khai các chương trình truyền thông về hỗ trợ nông dân chuyến đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa.

- Một số đim mới trong Luật Họp tác xã năm 2012.

-Nghị định 77/2019/NĐ-CP của Chính Phủ liên quan đến HTX, lĩnh vực kinh tế tập thể và hướng dẫn các thủ tục và trình tự thành lập họp tác xã, tổ họp tác.

- Mục đích ý nghĩa của Tổ hp tác; những kiến thức cơ bản về hoạt động liên kết sản xuất theo hp đồng giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Qua đó, lựa chọn thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, phù họp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Các thông tư, văn bản có liên quan.
             

                                    CTV Nguyễn Ngọc Linh (HND huyện Châu Đức)