HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC MỞ LỚP TRUYỀN THÔNG VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, NÂNG CAO Ý THỨC TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

18/08/2023 - 08:38 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hôi viên nông dân trên địa bàn huyện về công tác bảo vệ môi trường. Sáng ngày 17/8/2023, Hội Nông dân huyện Châu Đức phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở lớp truyền thông về bảo vệ môi trường. Tham dự lớp tập huấn có 100 học viên là cộng tác viên, tuyên truyền viên, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Các học viên đã nghe báo cáo cáo viên của Sở Tài nguyên&Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu truyền đạt các nội dung:

- Luật Bảo vệ môi trường; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường; các văn bản pháp quy của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về bảo vệ môi trường, thực trạng và giải pháp trong việc bảo vệ môi trường của tỉnh.

- Các kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và cảnh báo thiên tai; kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học biển, hệ sinh thái biển, khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển du lịch biển.

- Các nội dung liên quan đến chuyên đề phòng, chống rác thải nhựa, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí; khai thác sử dụng bền vững các loại tài nguyên thiên nhiên, thân thiện môi trường,..;

- Vai trò của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường biển hướng tới phát triển bền vững môi trường sống;

- Các thông tư, văn bản có liên quan.

CTV Nguyễn Ngọc Linh - (HND huyện Châu Đức)