HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN MÔ HÌNH LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CA CAO THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

06/04/2021 - 13:48 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

So với các loại cây công nghiệp khác, ca cao là cây trồng có thị trường khá ổn định. Hiện nay, sản phẩm chế biến từ ca cao đang có giá, trong khi đó sản phẩm từ ca cao của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) được các chuyên gia nước ngoài đánh giá có chất lượng không thua kém những loại ca cao nổi tiếng trên thế giới.

Qua nghiên cứu thực tế nhận thấy: Cây ca cao trồng tại huyện Châu Đức(BR-VT) có rất nhiều lợi thế: về khí hậu, thổ nhưỡng; về chất lượng; có doanh nghiệp đóng tại địa phương (công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ sản xuất ca cao Thành Đạt) sẵn sàng hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nông để đạt được chứng nhận Organic, bao tiêu sản phẩm cho nông dân (nếu đạt được chứng nhận Organic sẽ thu mua với giá cao: 100.000 đ/kg) để chế biến xuất khẩu vào những thị trường khó tính (Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu Âu)...v..v...góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định cây ca cao là một trong những cây chiến lược cần tập trung ưu tiên phát triển. Huyện sẽ đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu để phục vụ phát triển sản xuất; thu hút đầu tư và phát triển NNCNC gắn với việc phát triển hợp tác, liên kết 5 nhà “nhà nông - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà nước - nhà bank (ngân hàng)” trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng với nâng cao giá trị gia tăng và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Để triển khai Chương trình hành động số 03-CTr/HU ngày 28/10/2020 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 -2025 và phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế của địa phương đối với cây ca cao; vừa qua, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã ký kết Chương trình phối hợp với công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ sản xuất ca cao Thành Đạt về xây dựng mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ca cao giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn huyện Châu Đức. 

Theo đó, mục tiêu của Chương trình phối hợp đề ra trong giai đoạn 2021-2023 là:

- Phát triển 500ha cacao, năng suất bình quân đạt 10 tấn Cacao tươi/ha/năm, tương đương đạt 8,5 tấn hạt khô/ha/năm.

- Ký hợp đồng bao tiêu 100% sản phẩm Cacao của hội viên sản xuất, tổ chức 20 lớp tập huấn về quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế; cung cấp cây cacao giống các chủng như: TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TD8, TD10, TD14. Tất cả 8 dòng vô tính này đều cho loại hạt nằm trong nhóm A1 (có chất lượng cao nhất) và cung cấp phân bón hữu cơ vi sinh trả chậm cho hội viên nông dân tham gia.

- Hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội Nông dân các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động và các hoạt động về xây dựng mô hình cho hội viên nông dân tham gia.

-Nâng cao kiến thức, tay nghề trong quá trình sản xuất, kỹ năng điều hành, quản lý và tiếp cận thị trường trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên nông dân và Ban điều hành Chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Hợp Tác xã, Câu lạc bộ nông dân.

Chương trình phối hợp cũng đã xác định trách nhiệm cụ thể của hai bên trong triển khai thực hiện Chương trình:

* Đối với công ty TNHH TM-DVSX cacao Thành Đạt:

-Thực hiện tốt công tác tập huấn chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân áp dụng thực tiễn và chính sách hỗ trợ cho nông dân khi thực hiện mô hình của công ty trước, trong và sau khi triển khai thực hiện.

-Biên soạn và tổ chức ký kết hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm có sự tham gia của 4 nhà : Nhà nước, Doanh nghiệp, Nhà Bank và nông dân, đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

* Đối với Hội Nông dân huyện:

- Tham mưu, đề xuất chủ trương với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

Chịu trách nhiệm chính trong việc tập hợp, vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nô hình như: tổ chức tập huấn, giao nhận cây giống, giám sát, quản lý và phối hợp Cty tổ chức thu mua sản phẩm cacao các loại cho hội viên nông dân. các lớp học nghề nông thôn, các lớp tập huấn tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản pháp luật và chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện như hỗ trợ cây Cacao giống và chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết số 21-NQ/HĐND, ngày 13/12/2020 của Hội đồng Nhân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu địa điểm, con người để xây dựng các mô hình điểm ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình mang lại hiệu quả cao nhất. Phát động, tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tổ chức bình xét và cấp chứng nhận theo quy định.

- Vận động, thành lập các loại hình kinh tế hợp tác và củng cố nâng cáo chất lượng các Tổ hợp tác, HTX, Chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ chức tập huấn năng cao kỹ năng điều hành, quản lý ban điều hành Tổ hợp tác.

Hiện tại, vào những tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân huyện đang phối hợp cùng công ty TNHH TM-DVSX cacao Thành Đạt tiến hành triển khai và vận động hội viên nông dân tại các xã: Quảng Thành, Xà Bang, Kim Long, Láng Lớn, Bàu Chinh đăng ký tham gia thực hiện mô hình; sau khi sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện trong năm 2021 sẽ tiến hành nhân rộng ra địa bàn toàn huyện trong những năm tiếp theo.

                                              CTV Nguyễn Ngọc Linh (HND huyện Châu Đức)