Hội Nông dân huyện Châu Đức: Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư

26/11/2019 - 11:01 | Xúc tiến thương mại

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong huyện, công tác triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư thời gian qua trên địa bàn huyện Châu Đức đã giành được những kết quả quan trọng.

1. Trong phát triển nông nghiệp: Các cấp Hội nông dân trong huyện đã làm tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Cụ thể: Thực hiện giải ngân vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho nông dân vay phát triển sản xuất; trong đó, quỹ hỗ trợ nông dân huyện được ngân sách cấp bổ sung 5 tỷ đồng với tổng nguồn quỹ 21,19 tỷ đồng cho 611 hộ vay theo 50 dự án phát triển sản xuất. Hỗ trợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách với tổng số tiền là hơn 205 tỷ đồng cho 6.494 hộ vay. Phối hợp tổ chức trên 1.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 48.000 lượt hội viên, nông dân tham gia. Phối hợp tổ chức được  41 lớp dạy nghề cho 1.263  lao động nông thôn. Liên kết với các công ty phân bón cung cấp trên 1.800 tấn phân bón trả chậm cho nông dân để kịp thời đầu tư phát triển sản xuất. Phối hợp thực hiện dự án “Phát triển hồ tiêu bền vững” với tổng số hộ tham gia là 459 hộ, với tổng diện tích là 500 ha được cấp chứng nhận SAN.... Đến nay toàn huyện 4.906 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Trong 10 năm qua đã giúp cho trên 8.000 lượt hộ hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo. Có 13 tổ hợp tác, 07 HTX được các cấp Hội Nông dân vận động, tư vấn, hướng dẫn thành lập, bước đầu tạo tiền đề cho cách làm ăn mới, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho các hộ nông dân góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

2. Trong xây dựng nông thôn mới: Hàng năm, có trên 95 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có trên 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (so với tổng số hộ đăng ký). Vận động hội viên nông dân đóng góp được 8.122 triệu đồng, tự nguyện hiến 415.381 m2 đất và 11.929 cây trồng các loại, 4.694  ngày công lao động để làm mới và tu sửa trên 269,59 km đường giao thông nông thôn, nạo vét, sửa chữa 24,84 km kênh mương nội đồng....Tham gia thực hiện các mô hình mang tính tự chủ, tự quản ở nông thôn như: mô hình “Thắp sáng đường quê’, mô hình “Thu gom rác thải ở khu dân cư”, mô hình “ Hố thu gom rác bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”… góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo ra cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho bộ mặt nông thôn. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức giám sát, kiểm tra thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nông nghiệp, cơ sở kinh doanh phân bón; giám sát bình xét hộ nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giám sát việc thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp được đầu tư từ nguồn ngân sách huyện… đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đến nay, toàn huyện đã có 06/14 xã được công nhận xã nông thôn mới (Trong đó có 01 xã đạt chuẩn nâng cao).

3. Trong xây dựng giai cấp nông dân: Hoạt động của Hội đã từng bước được gắn kết với các hoạt động kinh tế thông qua các chương trình, dự án do Hội trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện. Đây là cơ sở rất quan trọng để tăng sức thuyết phục trong các phong trào nông dân, tạo ra sức lan tỏa mạnh, trên cơ sở đó nông dân thấy được lợi ích và quyền lợi của mình khi tham gia vào tổ chức Hội và gắn kết lâu dài với tổ chức Hội. Thông qua đó, đã góp phần nâng cao mọi mặt đời sống hội viên, nông dân, ổn định phát triển xã hội nông thôn, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường phấn đấu vươn lên của nông dân, tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước. Kết quả kiểm tra phân loại hoạt động Hội hàng năm: HND huyện luôn duy trì danh hiệu vững mạnh và luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của tỉnh; Được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018, được HND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh trong 03 năm liền (2015-2017); 16/16 cơ sở Hội đều giữ vững danh hiệu vững mạnh (100%); 113/113 chi hội đạt từ khá trở lên (100%); 779/798 tổ hội đạt từ khá trở lên (97,6%).

Trong thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ để Hội Nông dân các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đã ký kết với phòng, ban liên quan để giúp nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao quy mô sản xuất, hình thành các liên kết, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển trang trại; Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, các hợp tác xã; Tích cực tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; Chủ động tham gia việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản, cải thiện đời sống nông dân; Tổ chức đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho lao động nông thôn.

Tấn phước (st)