Hội nông dân huyện Châu Đức: Hỗ trợ bò giống cho hộ hội viên nông dân mới thoát nghèo năm 2023

03/06/2024 - 09:49 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện chủ trương của Huyện ủy và UBND huyện về việc tiếp tục thực hiện vận động toàn xã hội đóng góp để hỗ trợ sinh kế cho các hộ mới vừa thoát nghèo năm 2023 nhằm giúp cho các hộ thoát nghèo bền vững.

Vừa qua, Hội Nông dân huyện đã vận  động Hội Doanh nhân huyện Châu Đức đóng góp ủng hộ số tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) để mua 10 bò cái giống hỗ trợ cho 10 hộ hội viên nông dân vừa mới thoát nghèo năm 2023; mỗi con trị giá 15.000.000 đồng.


ông Đặng Vinh (đại diện Hội Doanh nhân huyện) và ông Nguyễn Ngọc Linh- Chủ tịch HND huyện trao bò giống cho hộ ông Phạm Văn Trường, thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc

 Vào 02 ngày: 11 và 14/5/2024 vừa qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp cùng đại diện  Hội Doanh nhân huyện và cấp ủy, UBND các xã: Bình Giã, Bình Trung, Đá Bạc, Suối Rao, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Láng Lớn, Cù Bị tổ chức giao bò cho 10 hộ; theo đó, mỗi hộ nhận được 01 bò  cái giống đã mang thai từ 3 – 5 tháng. Sau khi giao bò giống, Hội Nông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, nhằm giúp cho các hộ có kiến thức để chăm sóc và phòng trị bệnh cho bò để đàn bò phát triển tốt.

Các hộ nhận được bò giống đều rất phấn khởi và cảm ơn sự quan tâm giúp đở của Hội Nông dân và Hội Doanh nhân huyện; hứa sẽ chăm sóc tốt bò giống được hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên giảm nghèo bền vững.   

CTV NGUYỄN NGỌC LINH (HND huyện Châu Đức)