Hội Nông dân huyện Châu Đức: Giải ngân 01 tỷ đồng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp

10/07/2024 - 11:54 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) huyện đã phối hợp với Hội Nông dân các xã Láng Lớn và Suối Rao tổ chức 01 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND huyện cho 02 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, cụ thể:

- Dự án đầu tư trồng chăm sóc cây ăn trái tại xã Láng Lớn: số vốn giải ngân là 500 triệu đồng; số hộ hội viên, nông dân được vay là: 10 hộ; bình quân mỗi hộ được vay 50 triệu đồng. Thời gian vay của dự án trong 24 tháng.

- Dự án đầu tư trồng và chăm sóc cây tiêu tại xã Suối Rao: số vốn giải ngân là 500 triệu đồng; số hộ hội viên, nông dân được vay là: 10 hộ; bình quân mỗi hộ được vay 50 triệu đồng. Thời gian vay của dự án trong 36 tháng.

Các hộ rất phấn khởi vì nhận được nguồn vốn vay kịp thời, có thêm nguồn lực để tập trung đầu tư cho cây trồng trong niên vụ 2024 – 2025, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Nguồn vốn giải ngân trong đợt này được ngân sách huyện cấp cho Quỹ HTND huyện theo Kế hoạch tài chính năm 2024. Tính đến nay, tổng nguồn vốn của Quỹ HTND huyện đã được ngân sách huyện cấp là 9,5 tỷ đồng, đã giải ngân cho 25 dự án với tổng số hộ được vay là: 196 hộ.

NGUYỄN NGỌC LINH (HND huyện Châu Đức)