Hội Nông dân huyện Châu Đức giải ngân 01 tỷ đồng vốn quỹ hỗ trợ nông dân

09/12/2021 - 09:38 | Xúc tiến thương mại

Hội Nông dân huyện Châu Đức vừa tổ chức giải ngân cho 02 dự án vay vốn đầu tư chăn nuôi Dê sinh sản tại 02 xã: Bàu Chinh và Suối Nghệ; tổng số tiền giải ngân của 02 dự án là 01 tỷ đồng (nguồn vốn được ngân sách huyện cấp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện năm 2021) với 19 hộ hội viên nông dân được vay, bình quân mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, trong đó có 01 hộ được vay đến 100 triệu đồng; thời hạn vay trong 24 tháng, với mức phí 0,7%/ tháng.

Nguồn vốn được giải ngân đợt này nhằm giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực để phục hồi sản xuất (sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19), phát triển kinh tế gia đình, ổn định và nâng cao đời sống./.

Nguyễn Ngọc Linh