HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC: 4.766 HỘ ĐẠT DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI

11/05/2023 - 12:25 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Hội Nông dân huyện Châu Đức vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững

Trong năm 2022, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Đức tiếp tục tăng cường công tác truyền truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; vận động nông dân phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động; hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu chính đáng.

Kết quả bình xét cuối năm 2022 có 4.766 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Trong đó, 7 hộ được đề nghị công nhận nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 48 hộ cấp tỉnh, 970 hộ cấp huyện và 3.741 hộ cấp cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ nhiều mô hình, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên, nông dân. 

Dịp này, UBND huyện Châu Đức đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn huyện.

Ngọc Linh