Hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022.

09/11/2021 - 10:18 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 02/11/2021, Thừa lệnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022.

Tại các điểm cầu có lãnh đạo các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các phòng, cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, thời gian qua Sở NN&PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Kinh tế, Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã, thành phố tham mưu giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2021 và triển khai thực hiện. Tính đến nay cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực trồng trọt năm 2021 ước đạt 3,58%: Diện tích gieo trồng lúa đã thực hiện 25.235,6 ha/25.209,1 ha kế hoạch, đạt 100,1%; Nguồn nước tưới đủ phục vụ sản xuất trồng trọt; Tình hình dịch hại được quản lý, kiểm soát chặt chẽ.

Quá trình sản xuất thâm canh trên một số cây ăn quả chủ lực có hình thức liên kết hợp tác xã, tiếp cận với các đầu ra ổn định; Công tác ATTP được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên; Công tác thanh kiểm tra không ngừng được tăng cường hạn chế tác hại do chất lượng hàng hóa không đạt chuẩn gây hại cho sản xuất; Xây dựng vùng sản xuất tập trung, tạo chuỗi giá trị có sự tham gia liên kết của doanh nghiệp. Duy trì, phát triển các cơ sở trồng trọt ứng dụng công nghệ cao được Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm và phê duyệt tại Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/7/2017 về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Triển khai sản xuất vụ Đông-Xuân năm 2021-2022, ngành NN&PNTN xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2021-2022 là 11.732,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ (vụ Đông Xuân 2020 - 2021 là 12.110,4 ha). Cụ thể trên một số cây trồng chính như Cây lúa: Chỉ tiêu sản xuất là 6.929 ha, năng suất dự kiến 70,2 tạ/ha; Cây bắp: Chỉ tiêu sản xuất là 1.070 ha, năng suất dự kiến 60,8 tạ/ha; Rau các loại: Diện tích dự kiến là 3.079,5 ha, năng suất dự kiến 197,5 tạ/ha; Đậu các loại: Diện tích dự kiến là 156 ha, năng suất dự kiến 14,3 tạ/ha. Kế hoạch tưới vụ Đông Xuân 2021 – 2022: Căn cứ trữ lượng nước tại các công trình thủy lợi; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi bố trí kế hoạch tưới vụ Đông Xuân năm 2021-2022 là 9.836,2 ha, trong đó: Diện tích lúa là 6.393,2 ha, cây trồng khác là 3.443,0 ha…

Tại Hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, trong đó có những giải pháp để tổ chức thực hiện vụ Đông Xuân đạt hiệu quả cao. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo cấp trên hỗ trợ nguồn vốn thực hiện các dự án liên kết và tiêu thụ sản phẩm .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Chí Đức - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm tại địa phương các huyện, thị xã, thành phố. Đề nghị ngành NN&PTNT các địa phương cần chủ động linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân sản xuất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021- 2022.

Trọng Hoàng