Hội nghị triển khai Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

06/12/2021 - 13:56 | Xúc tiến thương mại

Ngày 30/11/2021, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR mùa khô 2020-2021 và triển khai kế hoạch Phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên hội nghị diển ra dưới hình thức trực tuyến tại các điểm cầu.

            Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng diện tích tự nhiên là 198.097,6 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp hơn 33.578,8 ha, chiếm 17% diện tích tự nhiên. Độ che phủ của rừng năm 2020 là 13,7%. Rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 08 huyện thành phố được giao cho 05 chủ rừng nhóm 02 và 04 chủ rừng nhóm 1 giao UBND huyện quản lý.

          Mùa khô thường kéo dài từ tháng 11,12 năm trước đến cuối tháng 5 năm sau, vào mùa khô các hệ thống khe, suối nguồn nước cạn kiệt, rừng tụng lá nhiều, các loại cỏ khô tạo vật liệu cháy trong rừng. Diện tích rừng phần lớn nằm trên địa hình có độ dốc cao, phức tạp, vào mùa gió đông bắc (gió chướng) với cường độ mạnh nên khi xảy ra cháy rừng rất khó dật tắt ngọn lửa.

  Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 cũng đề ra 04 biện pháp phòng cháy gồm: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng (Tháng 12/2021 đến hết mùa khô 2022); Thực hiện các công trình PCCCR (hoàn thành trước ngày 31/12/2021); Tổ chức trực cháy, kiểm soát nguồn gây cháy và cảnh báo cháy rừng; Kiểm tra thực hiện Phương án PCCCCR (dự kiến trong tháng 01, 03/2022).

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đưa ra 05 biện pháp chữa cháy rừng: Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, biện pháp chữa cháy rừng; Điều động, phối hợp và chỉ huy các lực lượng tham gia chữa cháy rừng (Phối hợp các lực lượng trên các địa bàn huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp lực lượng khi xảy ra cháy lớn); Phương tiện, thiết bị điều động phục vụ chữa cháy rừng; Hậu cần tại chỗ; Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến tình hình cháy rừng và báo cáo về ban chỉ đạo các cấp...

                                                                              VTH