Hội nghị Tổng kết công tác khuyến nông năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

20/12/2021 - 09:58 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 14/12/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022; Hội nghi công chức viên chức và người lao động.

Tham dự Hội nghị có ông Đỗ Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng Ban Giám đốc, tập thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

Trong năm 2021, Trung tâm triển khai 12 mô hình trình diễn gồm: Mô hình nuôi gà ta thả vườn theo hướng an toàn; Mô hình nuôi heo thương phẩm an toàn sinh học; Mô hình nuôi heo rừng lai hướng thịt an toàn sinh học; Mô hình nuôi cá chẽm trong ao; Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới; Mô hình nuôi lồng ghép cá nước ngọt; Mô hình nuôi cá thát lát trong ao;  Mô hình nuôi cá hường trong ao; Mô hình nuôi cá bè trắng trong ao; Mô hình thâm canh cây nhãn xuồng cơm vàng; Mô hình trồng đậu đen xanh lòng Mô hình thâm canh cây bưởi da xanh.

Duy trì phát triển trang thông tin điện tử, đăng 243 tin bài về lĩnh vực nông nghiệp, mô hình mới hiệu quả, các tin bài phổ biến quan điểm đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước. In và phát hành 5 đầu sách kỹ thuật với 7.000 cuốn phục vụ công tác tập huấn và phát cho người dân có nhu cầu.

Phối hợp Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện 2 lớp đào tạo tại huyện Châu Đức. Tuy nhiên do dịch covid-19 Trung tâm đã đề xuất Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chuyển sang hình thức trực tuyến.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình dự án như: Dự án khuyến nông tại huyện Long Điền; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; Dự án xây dựng mô hình mẫu thâm canh cây điều bền vững; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và các hoat động cung ứng dịch vụ khuyến nông...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động khuyến nông cũng gặp những khó khăn do 6 tháng đầu năm Trung tâm phải tham mưu xây dựng chương trình sự nghiệp khuyến nông giai đoạn 5 năm 2021-2025 nên việc triển khai kế hoạch phải lùi lại 6 tháng cuối năm; Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, giá cả vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá bán sản phẩm không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp cũng làm trở ngại đến công tác chọn điểm xây dựng mô hình.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo, xây dựng kế hoạch điều hành kiểm tra giám sát nhiệm vụ khuyến nông; Sắp xếp nhân sự phù hợp với từng vị trí việc làm để cá nhân phát triển sở trường chuyên môn; Khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công; Thực hiện việc xác định giá trị tài sản các trại giống cây trồng, vật nuôi làm cơ sở giao tài sản phục vụ xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị; Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, thực hiện chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả.                                   

 Trọng Hoàng