Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem thông minh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản

30/07/2020 - 11:23 | Xúc tiến thương mại

Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời nâng cao thương hiệu, quảng bá sản phẩm; Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp vê truy xuất nguồn gôc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyên, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; Triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với một số sản phẩm nông sản, thủy sản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và theo nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở; Công khai, minh bạch các thông tin nguồn gốc của sản phẩm, hạn chế và từng bước đẩy lùi tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên thị trường;

Ngày 29/7/2020, tại Hội trường Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền về hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem thông minh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; tham dự Hội nghị có Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng gần 40 đại biểu là đại diện công chức các địa phương, các đơn vị trực thuộc Sở, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh;

Hội nghị đã được nghe đại diện Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giới thiệu về hệ thống tem truy xuất nguồn gốc bằng tem thông minh; cách áp dụng, lợi ích của việc áp dụng tem truy xuất nguồn gốc thông minh; xu hướng thị trường, cách tiếp cận thị trường xuất khẩu bằng tem truy xuất; các quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ vùng trồng đến sản phẩm... đồng thời đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng đã trả lời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nêu ra tại Hội nghị ...

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, lợi ích đạt được khi áp dụng và sẽ được các doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh áp dụng trong thời gian tới nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới sản phẩm sạch, truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu.


Đức Thành