Học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại Tiền Giang

29/11/2022 - 16:10 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 22/10/2022, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang cho cán bộ ngành nông nghiệp các huyện, và các chủ trang trang trại, nông hộ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, với nội dung trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Tiền Giang như: kỹ năng quản lý sản xuất, công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường, các hoạt động xúc tiến thương mại,..và tham quan một số mô hình sản xuất có hiệu quả tại địa phương, cụ thể: Trang trại chăn nuôi dê của hộ Lê Khắc Đông Nghi – Thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), trang trại chăn nuôi bò của hộ gia đình Nguyễn Thị Oanh – Thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Đức (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành), trang trại trồng sầu riêng của hộ gia đình Huỳnh Văn Hồng – Thành viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Long Tiên (xã Long Tiên, huyện Cai Lậy).

Sau chuyến công tác học tập, chia sẻ với tỉnh Tiền Giang, Chi cục Phát triển nông thôn nghiêm túc rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất đưa vào nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian sắp tới như:

a) Tiếp tục theo dõi việc ban hành Nghị định của Chính phủ về “Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp” để nghiên cứu, đánh giá căn cứ pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Quan tâm công tác xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, hoạt động xúc tiến thương mại. Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các chủ trang trại đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa gắn với truy suất nguồn gốc sản phẩm; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại; tiếp cận các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp. Cung cấp thông tin thị trường, giúp cho trang trại có định hướng sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hỗ trợ các trang trại tham gia hội chợ thương mại, triển lãm kinh tế - kỹ thuật nông nghiệp trong và ngoài nước, nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản hàng hóa chất lượng cao

c) Kêu gọi đầu tư các nhà máy bảo quản, chế biến nông sản an toàn phát triển gắn với vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

d) Hình thành và phát triển quan hệ hợp tác giữa các trang trại nhằm trao đổi kinh nghiệm, trình độ quản lý, trao đổi sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hiệu quả kinh tế.

e) Vận động các trang trại ký hợp đồng liên kết sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra sản phẩm. Tăng cường tạo mọi điều kiện hỗ trợ liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các chủ trang trại. Khuyến khích, hỗ trợ các trang trại có điều kiện liên doanh, liên kết, hợp tác với nhau để giảm chi phí đầu vào, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn để ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm ổn định, lâu dài cho các nhà máy chế biến, các doanh nghiệp chuyên tiêu thụ sản phẩm.

Một số hình ảnh chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm:

Lài Nguyễn-CCPTTN