Hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

25/09/2023 - 15:30 | Giá cả, thông tin thị trường

Hiện này, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 398.000 con heo, 54.800 con trâu bò, 96.000 con dê cừu và 6,67 triệu con gia cầm. Nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh khoảng 400.000 - 430.000 tấn/tháng (60% cho gia súc và 40 % cho gia cầm).

Tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh

Sản xuất quy mô nhà máy

Trên địa bàn tỉnh có 04 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) tại thị xã Phú Mỹ với sản phẩm sản xuất chủ yếu là thức ăn chăn nuôi truyền thống (03 nhà máy) và 01 nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Toàn bộ sản phẩm của các Công ty nêu trên đều được bán cho các công ty khác hoặc cung cấp cho hệ thống sản xuất - chăn nuôi nội bộ của Công ty, không bán lẻ ra ngoài thị trường. Nhìn chung, hoạt động sản xuất của các Công ty đều ổn định, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có một số trang trại, hộ gia đình chăn nuôi tự mua các thành phần nguyên liệu về tự phối trộn, đáp ứng cho nhu cầu chăn nuôi của chính cơ sở. Hoạt động không thường xuyên, chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Tình hình hoạt động kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Toàn tỉnh hiện có 237 cửa hàng, 75 đại lý kinh doanh TACN, cụ thể tại số lượng nhiều nhất là tại huyện Châu Đức với tổng số 98 đại lý, cơ sở kinh doanh TACN (74 cơ sở và 24 đại lý cấp 1); sau đó là huyện Xuyên Mộc tổng số 85 đại lý, cơ sở kinh doanh (64 cơ sở và 21 đại lý cấp 1 kinh doanh TACN); thị xã Phú Mỹ cũng có tổng 43 cơ sở, đại lý (27 cơ sở và 14 đại lý cấp 1 kinh doanh TACN), huyện Đất Đỏ là 41 (27 cơ sở và 14 đại lý cấp 1 kinh doanh TACN); thành phố Bà Rịa cũng có tổng 24 cơ sở, đại lý kinh doanh (19 cơ sở và 05 đại lý cấp 1); huyện Long Điền có tổng 17 (khoảng 15 cơ sở và 02 đại lý cấp 1 kinh doanh TACN); ít nhất là ở thành phố Bà Rịa với 04 cơ sở kinh doanh TACN.

 Hoạt động kinh doanh của các địa lý cấp 1 và ccas cơ sở tương đối ổn định, tiêu thụ tốt, đáp ứng được nhu cầu của người chăn nuôi. Gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn thức ăn nhập từ ngoài tỉnh.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra chất lượng TACN với tổng số cơ sở kiểm tra 473 lượt cơ sở, lấy 114 mẫu thức ăn chăn nuôi các loại để kiểm tra chất lượng. Kết quả phân tích: 89 mẫu đạt chất lượng, 12 mẫu không đạt chất lượng, 13 mẫu giả về giá trị sử dụng, công dụng (có ít nhất một trong các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa).

                                         Hạnh Nguyễn – Chi cục Chăn nuôi và Thú y