Hoàn thành lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020

09/11/2020 - 08:52 | Xúc tiến thương mại

Ngày 30/10/2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) năm 2020 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

Sau 03 tháng học tập, các học viên được trang bị đầy đủ kiến thức: Văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; Chuyên môn kỹ thuật gồm: Đại cương thuốc BVTV, điều kiện thuốc BVTV gây độc cho con người, tác động của thuốc BVTV đến môi trường, hậu quả thuốc BVTV gây ra cho quần thể sinh vật, phân loại nguy hại thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn đọc và hiểu nhãn thuốc BVTV, hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, phòng ngừa, xử lý sự cố thuốc BVTV, côn trùng đại cương, bệnh cây đại cương và kiến thức pháp luật liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.


         Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

                      và phát giấy chứng nhận cho học viên


Học viên được kết hợp học lý thuyết với thực hành ngoài đồng ruộng. Kết thúc khóa học, ban tổ chức lớp học đã đánh giá, xét điều kiện học viên qua kết quả các bài kiểm tra, thu hoạch. Những học viên đạt yêu cầu được Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

Kết quả có 31/31 học viên đã hoàn thành tốt yêu cầu và được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2020. Giấy chứng nhận giúp các học viên đáp ứng yêu cầu về nhân lực để tham gia kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; qua đó hỗ trợ nông dân chăm sóc, bảo vệ mùa màng, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Tin, ảnh: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh