Hoàn thành kế hoạch khảo sát chọn điểm xây dựng mô hình

20/10/2021 - 13:51 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-TTKN ngày 29/9/2021 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện chương trình Khuyến nông năm 2021 thuộc chương trình Khuyến nông giai đoạn 2021-2025.

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 11/10/2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với các đại diện phòng Kinh tế thị xã, Thành phố; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và đại diện UBND các xã, phường trên địa bàn đã hoàn thành kế hoạch khảo sát chọn hộ thực hiện mô hình thủy sản thuộc chương trình Khuyến nông năm 2021.

Theo đó các mô hình thủy sản được chọn triển khai trong năm 2021 gồm: Mô hình nuôi cá chẽm trong ao quy mô 2.000 m2 thực hiện tại huyện Đất Đỏ; Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới quy mô 2.000 m2 thực hiện tại Xuyên Mộc; Mô hình nuôi lồng ghép cá nước ngọt quy mô 5.000 m2/2 ao thực hiện tại Thị xã Phú Mỹ; Mô hình nuôi các thát lát trong ao quy mô 2.000 m2 thực hiện tại huyện Châu Đức; Mô hình nuôi cá hồng mỹ trong ao quy mô 2.000 m2 thực hiện tại thành phố TP. Vũng Tàu và Mô hình nuôi cá bè trắng trong ao quy mô 1.500 m2 thực hiện tại huyện Long Điền.

Các hộ được chọn làm mô hình trình diễn là các hộ nông dân có nguyện vọng tham gia thực hiện mô hình trình diễn và hội đủ các điều kiện như ao nuôi có sẵn, có diện tích phù hợp, có nguồn nước sạch, chủ động, dễ dàng cấp và thoát nước; có điện, nước sinh hoạt đầy đủ; có đường giao thông thuận lợi. Chủ hộ có điều kiện về kinh tế để góp vốn đối ứng theo đúng yêu cầu mô hình đề ra; có tâm huyết, có tinh thần hợp tác cao, cam kết và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật quy trình mô hình trình diễn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhân rộng mô hình. 

Trọng Hoàng