Hoàn thành công tác thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/02/2022 - 15:50 | Xúc tiến thương mại

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu năm 2021 có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: xã Bàu Chinh, Đá Bạc, Suối Rao, Sơn Bình của huyện Châu Đức; xã Tân Lâm, Bình Châu của huyện Xuyên Mộc) và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (gồm: xã Cù Bị của huyện Châu Đức; xã Phước Thuận, Bàu Lâm của huyện Xuyên Mộc; xã Phước Hưng, Phước Tỉnh của huyện Long Điền; xã Tân Hưng của thành phố Bà Rịa).

Cũng trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 14338/UBND-VP ngày 04/10/2021 về bổ sung xã Kim Long huyện Châu Đức và xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu vào triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 47 xã.

Trong năm 2021, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh tổ chức Đoàn thẩm định của tỉnh (gồm đại diện các Sở, ban, ngành được giao phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 09/6/2020) tổ chức thẩm định các tiêu chí nông thôn mới (19/19 tiêu chí), nông thôn mới nâng cao (15/15 tiêu chí) cho 08 xã phấn đấu‎ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 và 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 tại các huyện: Châu Đức, Long Điền, Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa.

Đến nay 08 xã phấn đấu‎ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định, trong đó 07 xã đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh họp, bỏ phiếu, xét đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Hiện UBND tỉnh đã có quyết định công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, gồm: xã Bàu Chinh, Sơn Bình, Suối Rao, Đá Bạc, Kim Long của huyện Châu Đức; xã Tân Lâm, Bình Châu của huyện Xuyên Mộc), Cả 08 xã đều đã đạt 19/19; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đều đạt ≥60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ≤ 1%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt ≥90%. Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu đã đạt 19/19 tiêu chí và đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức họp, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Đến nay 06 xã phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định và đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh họp, bỏ phiếu, xét đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; hiện UBND tỉnh đã có quyết định công nhận (gồm: xã Phước Hưng, Phước Tỉnh của huyện Long Điền; xã Bàu Lâm, Phước Thuận của huyện Xuyên Mộc; xã Cù Bị của huyện Châu Đức; xã Tân Hưng của thành phố Bà Rịa); Cả 06 xã đều đã đạt 15/15 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đều đạt ≥60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ≤ 0,5%; lao động có việc làm qua đào tạo đều đạt ≥65%.

Như vậy với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đến nay toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 46/47 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 97,8% (năm 2021 có 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 116,66% kế hoạch); 24 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 61,7 triệu đồng/người/năm, tăng 2,1 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia đa chiều tại các xã xây dựng nông thôn mới còn 0,05%, 100% số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo. 04 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (gồm: Thành phố Bà Rịa, Huyện Long Điền, Đất Đỏ, Thị xã Phú Mỹ.

Huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định, hiện đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Trung ương để tổ chức họp xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Thành phố Vũng Tàu xây dựng nông thôn mới cho xã Long Sơn và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022. Huyện Côn Đảo đang triển khai xây dựng nông thôn đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, nâng tổng số cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 08 huyện; phấn đấu đến cuối năm 2022 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                                         HTN