HỖ TRỢ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM OCOP CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ NÔNG SẢN CỦA TỈNH LÀO CAI

28/06/2021 - 10:36 | Giá cả, thông tin thị trường

Căn cứ Công văn số 725/SCT-XTTM ngày 09/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên và Công văn số 945/SCT-TM ngày 16/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản.

        Nhằm hỗ trợ kết nối, tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên và các sản phẩm nông sản của tỉnh Lào Cai; Sở Công Thương tỉnh BR-VT cung cấp thông tin sản phẩm đến Quý cơ quan, đơn vị biết và chủ động có kế hoạch hỗ trợ, ký kết hợp tác tiêu thụ.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, điện thoại: 02543 859648 để được hỗ trợ.

Thông tin các sản phẩm OCOP của tỉnh Điện Biên, xem tại đây;

Thông tin các sản phẩm nông sản của tỉnh Lào Cai, xem tại đây./.