HỖ TRỢ THỰC HIỆN ÁP DỤNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT VIETGAP VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC

06/07/2023 - 09:48 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Với mục đích hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương, huyện Châu Đức phấn đấu đến cuối năm 2023 mỗi xã, thị trấn đều có ít nhất một mô hình liên kết sản xuất; có cơ sở, nông hộ được chứng nhận Viet GAP hoặc tương đương, góp phần phát triển sản xuất ổn định, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường, đồng thời đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được ban hành kèm theo Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mô hình hỗ trợ thực hiện áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và tương đương được UBND huyện Châu Đức giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư trên diện tích khoảng 139,85ha với tổng kinh phí dự kiến 1,1 tỷ đồng. Các sản phẩm dự kiến được hỗ trợ thực hiện mô hình gồm: nấm ăn, nấm dược liệu, rau an toàn, bưởi da xanh, ca cao, bưởi, sầu riêng, thanh long...

Hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục phối hợp với các xã-thị trấn rà soát lại, đảm bảo các địa phương đều có mô hình sản xuất áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP và tương đương đáp ứng chỉ tiêu “13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương”.

CTV: P. Thanh