Hỗ trợ Phường Phước Hòa và xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ tiêu thụ thủy sản cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Mỏ Nhát

25/11/2021 - 15:06 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 18/11/2021 UBND thị xã Phú Mỹ ban văn bản số 5081/UBND-KT về việc đề nghị hỗ trợ địa phương tiêu thụ thủy sản cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Mỏ Nhát tại 2 địa phương Phước Hòa và Tân Hòa.

Theo đó, từ đầu tháng 12/2021 UBND thị xã Phú Mỹ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa các bè nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn thị xã Phú Mỹ theo (Kế hoạch số 13/KH-SNN ngày 10/02/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thực hiện công tác sắp xếp các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (giai đoạn 2 năm 2020; Kế hoạch số 2244/KH-UBND ngày 21/06/2021 của UBND thị xã về việc cưỡng chế, giải tỏa các bè nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn thị xã; Công văn số 4738/UBND-KT ngày 30/10/2021 của UBND thị xã Phú Mỹ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công tác cưỡng chế lồng bè).

Theo văn bản số 5081/UBND-KT, ngày 23/11/2021 của UBND thị xã Phú Mỹ. Qua công tác vận động lần cuối trước khi cưỡng chế, Ban chỉ đạo di dời lồng bè thị xã Phú Mỹ đã thực hiện bước kiểm kê tài sản tiến tới bước thực hiện cưỡng chế điểm và cưỡng chế theo kế hoạch. Trong quá trình kiểm kê, hiện nay số lượng thủy sản cần hỗ trợ tiêu thụ rất lớn khoảng 470 tấn hàu, 250 tấn cá (mú, bớp, chim, chẽm, hường, cam, đù,…).

Nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm thủy sản cũng như đảm bảo cho công tác cưỡng chế, giải tỏa các bè nuôi trồng thủy sản nằm ngoài vùng quy hoạch trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị, các tổ chức hiệp, hội phối hợp cùng với Sở hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức/cá nhân có nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho Phường Phước Hòa và xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ.

Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu kết nối, tiêu thụ sản phẩm thủy sản nuôi trên địa bàn Phường Phước Hòa và xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ xin vui lòng liên hệ theo 1 trong 2 cách sau:

- Liên hệ trực tiếp với người nuôi tại Phường Phước Hòa và xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ (đính kèm danh sách 44 hộ nuôi trồng thủy sản của Phường Phước Hòa và xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ đang có sản phẩm thủy sản có nhu cầu cần hỗ trợ tiêu thụ: Họ và tên, địa chỉ, loại thủy sản, sản lượng, số điện thoại)

- Liên hệ đầu mối ban chỉ đạo di dời lồng bè thị xã, phòng Kinh tế thị xã đồng chí: Diễm  - Số điện thoại: 0933.456.208

Chi cục xin trân trọng thông báo./.

Nguyễn Bình