Hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp

06/11/2023 - 15:18 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp

        Thực hiện quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thực hiện kế hoạch khuyến nông 2023. Vừa qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các trạm khuyến nông huyện, thị trên địa bàn tỉnh để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp. cụ thể tại địa bàn xã Xà Bang, huyện Châu Đức thực mô hình trồng và thâm canh cây ca cao có 06 hộ tham gia với diên tích sản xuất ca cao 03 ha, tổng số tiền để thực hiện dự án là 80,715,000 đ. tại địa bàn xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, thực hiên mô hình sản xuất giống đậu bắp có 04 hô tham gia mô hình, diện tích đất thực hiện dự án là 02 ha tổng số tiền để thực hiện dự án là 66,690,000đ.

       Theo đó khi tham gia dự án sể đựơc Trung tâm Khuyến nông hộ trợ 50% số tiền thực hiện dự án bằng hình thực hỗ trợ vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,...Trong đó đối dự án trồng và thâm canh cây ca cao được Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ 6.718.000 đồng/ hộ, với dự án sản xuất giống đậu bắp được hộ trợ 8.330.000 đồng/ hộ.

       Đây là một chương trình hết sức có ý nghịa, đã tạo động lực giúp cho nông dân mạnh dạnh đầu tư vào phát triển nông nghiệp, để thực hiện các mô hình khuyến nông có hiệu quả. giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổng định cuộc sống.

                                                                                                 Mây Hồng