Hỗ trợ nông dân phát triển cây Ca cao

19/04/2023 - 13:58 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ nông dân phát triển cây Ca cao

Thực hiện kế hoạch 15/KH-UBND ngày 28/08/2022 của UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hỗ trợ thực hiện các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2023 (giai đoạn 1). Hội Nông dân huyện Châu Đức đã triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết phát triển sản xuất, năng cao chuỗi giá trị sản phẩm từ cây ca cao”.

Từ Quý I năm 2023, Hội Nông dân huyện đã triển khai cho 16 cơ sở hội thực hiện mô hình phát triển vùng nguyên liệu cây ca cao, với quy mô dự án 100 ha. Kinh phí thực hiện dự án được ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư là 3.253.550.000đ, nguồn kinh phí này sử dụng vào việc hỗ trợ mua cây giống, mua phân bón…

          Được nhà nước quan tâm hỗ trợ cây ca cao giống nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích đất đang trồng những cây trồng chất lượng kém, năng suất thấp sang trồng cây ca cao, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập, tăng mức cho nông dân./.

            Mây Hồng