Hỗ trợ nông dân An Nhứt sản xuất lúa vụ Mùa 2023

11/10/2023 - 11:09 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Phòng NN-PTNT huyện Long Điền đã hỗ trợ giống, vật tư nông nghiệp sản xuất lúa vụ Mùa 2023 trên địa bàn xã An Nhứt.

          89 hộ nông dân, diện tích canh tác hơn 60ha của các tập đoàn 3, 4 và 5 được hỗ trợ mỗi ha 60kg lúa giống, 5 chai thuốc bảo vệ thực vật và 625kg phân bón các loại. Đồng thời, Phòng NN-PTNT huyện còn hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và phương thức sản xuất, trong đó tập trung vào các quy trình canh tác lúa “3 giảm - 3 tăng”.

          Theo kế hoạch sản xuất năm 2023, huyện Long Điền gieo cấy khoảng 1.200ha lúa vụ Mùa, tập trung tại các xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước và TT.Long Điền. Đến nay, nông dân Long Điền đã cơ bản hoàn thành công đoạn làm đất, một số địa phương đã tiến hành gieo mạ, hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 9/2023.

                   VTH st (www.baobariavungtau.com.vn/HỮU THUẬN)