Hỗ trợ lúa giống cho nông dân phát triển kinh tế

19/03/2021 - 10:14 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm khuyến khích hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng lúa trên địa bàn Xã Long Mỹ đạt năng suất cao nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình. Để hội viên nông dân chuyển đổi nhận thức áp dụng phương pháp khoa học, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường đảm bảo theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích nông dân trồng lúa phát triển để tăng hiệu quả kinh tế. Thực hiện Công văn số 191/NN ngày 30/11/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đất Đỏ về việc hộ nông dân đăng ký tham gia mô hình trồng lúa ST25.

Ngày 18/3/2021 Hội nông dân xã Long Mỹ phối hợp với Phòng nông nghiệp Huyện Đất Đỏ, Ban nông nghiệp xã cùng các ban ngành đoàn thể hỗ trợ 6 tấn lúa giống ST25 cho 43 hộ nông dân để triển khai trồng trên diện tích 40 ha và các loại phân bón, thuốc BVTV. Số tiền hỗ trợ tương ứng hơn 12 triệu đồng/ha, trong đó nhà nước hỗ trợ 50%, nông dân tự chi trả 50%. Mục đích của mô hình nhằm giúp nông dân trồng lúa áp dụng giống mới, tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập, đồng thời góp phần làm phong phú cơ cấu giống lúa thuần chất lượng cao. Đây là chương trình hỗ trợ nằm trong kế hoạch về quản lý, sử dụng đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Các hộ nông dân được hỗ trợ đều phấn khởi vì chương trình không chỉ giúp nông dân bớt nỗi lo về nguồn giống đầu vụ mà còn giảm được chi phí trong sản xuất do giống chất lượng, lúa ít bị sâu bệnh tấn công . Đây cũng là điều kiện để xã Long Mỹ xây dựng mô hình thí điểm trồng lúa giống ST25 tại địa phương.                 

                                                                             Thanh Viễn