Hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ sản phẩm dưa sữa Nhật Bản của hộ dân tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ.

19/05/2022 - 11:15 | Giá cả, thông tin thị trường

Căn cứ Công văn số 7843/UBND-VP ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh về việc Phương án hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 02/CTPH-SNN-HND-HLHPN-ĐTN ngày 15/6/2021 về việc phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản được ký kết giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn TN CS Hồ Chí Minh; Ngày 18/5/2022 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ có văn bản số 76/NN về việc hỗ trợ tiêu thụ dưa sữa Nhật Bản của hộ dân tại xã Long Tân, theo đó hiện nay, hộ ông Trương Văn Hậu, ngụ tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ có 2 nhà màng trồng dưa lưới sữa đã đến ngày thu hoạch nhưng không tiêu thụ được. Nguyên nhân là do thời tiết trong thời gian qua diễn biến bất thường nên 2 nhà màng dưa sữa Nhật Bản trên đã chín sớm so với dự kiến khoảng 7 ngày. Do đó, hộ ông Hậu đã không bán được cho đơn vị thu mua (sớm hơn so với thời gian ký kết hợp đồng mua bán). Nhằm mục đích hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm để hạn chế thấp nhất về thiệt hại kinh tế cho nông dân

           Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân huyện Đất Đỏ, cụ thể như sau:


Thông tin sản phẩm cần hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ như sau:

- Tên sản phẩm: Dưa sữa Nhật Bản.

- Sản lượng: khoảng 10 tấn (trọng lượng 1,5-2,0 kg/trái).

- Giá bán: 35.000 đồng/kg.

- Tiêu chuẩn trồng: VietGAP.

- Cách thức vận chuyển và giao hàng:

+ Các khu vực: Huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền và thành phố Bà Rịa:1 thùng/30 kg/1 địa điểm giao;

+ Các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: 3 thùng/90 kg/1 địa điểm giao.

- Thông tin liên hệ đặt hàng: Ông Trương Văn Hậu – điện thoại: 0931.012.383 hoặc Chị Thơ – điện thoại: 0971.296.635.

Thời gian hỗ trợ, kết nối: Từ ngày 19/5 cho đến hết sản phẩm còn tồn động của nông dân huyện Đất Đỏ.

Phòng Chế biến Thương mại Nông sản